Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu chậm giải ngân vốn đầu tư công

16:14' - 10/07/2020
BNEWS Xử lý trách nhiệm người đứng đầu, chủ đầu tư nếu không đáp ứng tiến độ giải ngân theo kế hoạch; lấy kết quả giải ngân làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu, chủ đầu tư nếu không đáp ứng tiến độ giải ngân theo kế hoạch; phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm, theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án; lấy kết quả giải ngân làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Đó là những biện pháp mà UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới.

UBND tỉnh Bình Phước cho biết, năm 2020, tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao là 4.475 tỷ đồng, trong 6 tháng đầu năm tỉnh đã giải ngân 1.150 tỷ đồng, đạt 25% so với kế hoạch tỉnh giao và đạt 43% so với kế hoạch Trung ương giao, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, bà Trần Tuệ Hiền yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn trong quý III/2020 phải giải ngân 1.500 tỷ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm 2020 giải ngân 3.400 tỷ đồng và đảm bảo tỷ lệ giải ngân cuối năm 2020 đạt trên 95% so với kế hoạch vốn đã giao.

Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bà Trần Tuệ Hiền cho rằng, cần nhanh chóng giải quyết những khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và kế hoạch đấu thầu, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù và chương trình giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc.

Cùng đó, tăng cường đấu thầu qua mạng để lựa chọn nhà thầu có năng lực thi công, đảm bảo công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Bà Trần Tuệ Hiền cho rằng, việc chậm giải ngân vốn đầu tư công sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, việc làm, thu nhập của người lao động, tác động đến môi trường đầu tư, kinh doanh cũng như việc huy động các nguồn vốn đầu tư xã hội.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo thành lập các đoàn thanh, kiểm tra để rà soát đối với các dự án trọng điểm, các dự án lớn trên địa bàn để có các giải pháp tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục