1. >

Xuất bản “Danh bạ Mã bưu chính quốc gia”

Facebook Share

BNEWS.VN Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Vụ Bưu chính (Bộ Thông tin và Truyền thông) xuất bản “Danh bạ Mã bưu chính quốc gia”.

Xuất bản “Danh bạ Mã bưu chính quốc gia”

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông ra mắt “Danh bạ Mã bưu chính quốc gia:. Ảnh: NXB

Nhằm tuyên truyền, phổ biến mã bưu chính quốc gia đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Vụ Bưu chính (Bộ Thông tin và Truyền thông) xuất bản cuốn “Danh bạ Mã bưu chính quốc gia”.

“Danh bạ Mã bưu chính quốc gia” cung cấp đầy đủ, chi tiết Mã bưu chính quốc gia mới gồm tập hợp năm (5) ký tự số được gán cho các xã, phường và đơn vị hành chính tương đương; các điểm phục vụ thuộc mạng bưu chính công cộng, mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; cơ quan, đoàn thể của Việt Nam; các cơ quan ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Danh bạ Mã bưu chính quốc gia gồm 552 trang, khổ 21 x 29,5 cm, hiện đang được phát hành rộng rãi trên toàn quốc.

Mã bưu chính quốc gia được ban hành tại Quyết định số 2475/QĐ-BTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và chính thức được công bố vào ngày 15/6/2018. Mã bưu chính quốc gia có vai trò quan trọng trong lĩnh vực bưu chính và công cuộc phát triển kinh tế của đất nước nói chung.

Đồng thời, đáp ứng những nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng máy móc, thiết bị trong việc chia chọn tự động để rút ngắn thời gian xử lý bưu gửi; những đòi hỏi về việc sử dụng chung nguồn tài nguyên mã bưu chính của các doanh nghiệp trên thị trường và đáp ứng các yêu cầu mới trong công tác quản lý nhà nước về bưu chính./.

>>>Bộ Thông tin và Truyền thông giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập

>>>Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời về thương vụ mua bán giữa AVG và Mobifone


logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 26/9/2018, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo nghi thức Quốc tang.

ncif