Yêu cầu về năng lực khi ban quản lý dự án làm giám sát thi công

06:00' - 19/06/2021
BNEWS Trong trường hợp ban quản lý dự án thực hiện việc tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thì phải đáp ứng yêu cầu về năng lực theo quy định.

Ông Thanh Hà (Nam Định) hỏi, khi được chủ đầu tư tiếp tục giao nhiệm vụ và cá nhân tham gia quản lý dự án được tham gia tư vấn giám sát thì ban quản lý dự án khu vực có được thực hiện công tác giám sát không? Ban quản lý dự án khu vực có cần phải có chứng chỉ năng lực tổ chức giám sát hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng: “Ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực được thực hiện tư vấn quản lý dự án cho các dự án khác hoặc thực hiện một số công việc tư vấn trên cơ sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao và đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định khi thực hiện công việc tư vấn”.

Theo đó, trong trường hợp ban quản lý dự án thực hiện việc tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thì phải đáp ứng yêu cầu về năng lực theo quy định và việc lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng phải đáp ứng yêu cầu của pháp luật về đấu thầu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục