Chủ đầu tư được tự thẩm tra thiết kế khi có đủ điều kiện năng lực

07:04' - 17/06/2021
BNEWS Trường hợp, chủ đầu tư tự thực hiện thẩm tra được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 85 Luật Xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 27 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

Ban quản lý dự án chuyên ngành của ông Phan Đức Thanh (Bình Thuận) có chức năng thẩm tra thiết kế xây dựng, đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng và đang làm chủ đầu tư một dự án.

Ông Thanh hỏi, đơn vị ông có được tự thẩm tra thiết kế xây dựng cho dự án này không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 8 Điều 15 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng: “Trong quá trình thẩm định, trường hợp cần thiết, cơ quan chuyên môn về xây dựng được yêu cầu người đề nghị thẩm định lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra các nội dung cần thiết phục vụ thẩm định, cụ thể như sau:

… b) Tổ chức tư vấn thẩm tra phải độc lập về pháp lý, tài chính với chủ đầu tư và với các nhà thầu tư vấn lập thiết kế xây dựng”.

Trường hợp, chủ đầu tư tự thực hiện thẩm tra được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 85 Luật Xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 27 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục