1. >

Bầu cử ĐBQH khóa XIV: Lập danh sách sơ bộ những người ứng cử

Facebook Share

BNEWS.VN Ngày 17/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ nhiều tỉnh trong cả nước đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần 2, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Bầu cử ĐBQH khóa XIV: Lập danh sách sơ bộ những người ứng cử

Phiên họp toàn thể của Quốc hội. Ảnh: TTXVN

* Tại Hà Tĩnh, Hội nghị đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV; trong đó có 11 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 1 người tự ứng cử. 

Về cơ cấu, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh 1 người, đại biểu chuyên trách 2 người, đại biểu Hội Nông dân 2 người, đại biểu cơ cấu hướng dẫn kết hợp 6 người. Hội nghị cũng thống nhất lập danh sách sơ bộ 118 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

* Long An: Hội nghị đã thảo luận, thống nhất danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là 14 người, trong đó có 1 người tự ứng cử. Cơ cấu kết hợp gồm: nữ (5 người); ngoài Đảng (1 người); trẻ dưới 40 tuổi (6 người); tái cử (1 người) và 1 người tự ứng cử.

Hội nghị cũng thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 120 người, với cơ cấu kết hợp: nữ chiếm tỉ lệ 37,50%; trẻ dưới 35 tuổi tỷ lệ 20%; ngoài Đảng 9,16%; tái cử (kể cả tự ứng cử) tỉ lệ 35,59%.

Hội nghị cũng thống nhất việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, nơi công tác và nơi cư trú đối với người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, việc lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú được tổ chức từ ngày 20/3 đến ngày 10/4/2016.

* Quảng Trị: Các đại biểu đã thảo luận, thống nhất lập danh sách sơ bộ 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và 98 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng. Đặc biệt, tại tỉnh Quảng Trị, không có trường hợp nào tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị cũng đã hướng dẫn tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 tại Khánh Hòa đã biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, có 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong đó có 10 người được các cơ quan, đơn vị giới thiệu và 4 người tự ứng cử.

Về cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Quốc hội có 5 người là nữ, 2 người dân tộc thiểu số, 3 người ngoài Đảng, 1 người tái cử, 5 người trẻ dưới 40 tuổi. Đối với đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021, trong số 98 người ứng cử, có 95 người được các cơ quan, đơn vị giới thiệu và 3 người tự ứng cử.

Sơ bộ trong số này có 33 đại biểu là nữ, 4 đại biểu người dân tộc thiểu số, 9 đại biểu ngoài Đảng, 26 đại biểu tái cử, 17 đại biểu trẻ dưới 35 tuổi.

Sau khi chốt danh sách sơ bộ, tuần tới Ủy ban MTTQ VN tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức hướng dẫn Ủy ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban MTTQVN các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, nơi có người ứng cử tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri.

*Tây Ninh: Hội nghị hiệp thương lần 2 đã giới thiệu sơ bộ 9 người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và 96 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Về cơ cấu người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội gồm: Lãnh đạo chủ chốt 1 người; đại biểu chuyên trách 1 người; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 1 người; Khoa học công nghệ 1 người; giáo dục 2 người; văn hóa nghệ thuật 1 người, y tế 1 người, lao động, thương binh và xã hội 1 người.

Về cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, gồm: Khối Đảng 13 người, tổ chức chính trị - xã hội 19 người, lực lượng vũ trang 3 người, cơ quan nhà nước 31 người, đơn vị sự nghiệp 12 người, tổ chức kinh tế 10 người, tôn giáo 5 người, dân tộc 3 người. Đến thời điểm hiện nay, tỉnh Tây Ninh chưa có người tự làm đơn xin ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh.

* Ninh Bình: Các đại biểu dự hội nghị hiệp thương lần 2 đã đã thống nhất lập danh sách sơ bộ giới thiệu 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và 98 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cơ cấu thành phần giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV có tỷ lệ nữ chiếm 60%; có 3 người ngoài đảng, người trẻ tuổi nhất 28 tuổi. Đối với thành phần giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có cơ cấu kết hợp: Tỷ lệ nữ chiếm 35%; ngoài đảng chiếm 7,14%; dân tộc Mường chiếm 3,06%; tôn giáo chiếm 3,06%; về trình độ học vấn: tiến sỹ chiếm 4,08%, thạc sỹ chiếm 27,55%, đại học chiếm 60,21%...

Theo quy định và phân bổ của Trung ương, tỉnh Ninh Bình có 6 đại biểu Quốc hội khóa XIV, bao gồm 2 đại biểu Trung ương giới thiệu và 4 đại biểu công tác tại tỉnh; HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu 50 đại biểu chính thức./. 

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.