1. >

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỏ phiếu bầu cử tại quận Thanh Xuân, Hà Nội

Facebook Share

BNEWS.VN Cùng với cử tri cả nước tham gia ngày hội bầu cử, đúng 7 giờ sáng ngày 22/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỏ lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỏ phiếu bầu cử tại quận Thanh Xuân, Hà Nội

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đến bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Cùng với cử tri cả nước tham gia ngày hội bầu cử, đúng 7 giờ sáng ngày 22/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỏ lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Phát biểu tại nơi bỏ phiếu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ niềm vui, niềm tự hào khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật. Nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của ngày trọng đại này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra vào thời điểm đất nước trải qua 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng các cấp, cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ niềm tin, cử tri với tinh thần trách nhiệm cao sẽ hăng hái đi bỏ phiếu, phát huy quyền làm chủ, sáng suốt lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu nhất, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới…

Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, đảm bảo tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật; các cơ quan thông tin đại chúng tập trung tuyên truyền kịp thời, sâu rộng về ý nghĩa, kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Theo các nhà khoa học, từ lâu chất khử trùng Clo đã được sử dụng nhằm tiêu diệt hoặc làm giảm số lượng vi khuẩn trong đồ ăn tươi như rau củ, hoa quả. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy loại hóa chất này khi tiếp xúc với một số loại vi khuẩn lại vô tình khiến cho một số loại vi khuẩn chuyển sang trạng thái khác và trở nên vô hình trước các xét nghiệm an toàn thực phẩm.