1. >

Khoảng cách cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

Facebook Share

BNEWS.VN Điều 12 Nghị định 14 của Chính phủ quy định về khoảng cách cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không.

Khoảng cách cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

Hệ thống lưới truyền tải điện quốc gia hiện có khoảng 19.000 km đường dây 220kV và 500kV, gần 100 Trạm biến áp với tổng dung lượng trên 50.000MVA trải dài trên cả nước.

Khó khăn lớn nhất trong việc đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục của hệ thống truyền tải điện là tình trạng vi phạm an toàn lưới điện cao áp ngày càng gia tăng.

Điều 12 Nghị định 14 của Chính phủ - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về Bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp quy định về trường hợp cây trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không. Khoảng cách được quy định như sau:

- Đối với đường dây có điện áp từ 220 kV đến 500 kV trong thành phố, thị xã, thị trấn thì không được để cây cao hơn dây dẫn thấp nhất trừ trường hợp đặc biệt phải có biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn và được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép.

Khoảng cách từ điểm bất kỳ của cây đến dây dẫn khi dây ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn 3,0m đối với cấp điện áp 220kV và 4,5m đối với cấp điện áp 500kV.

- Đối với đường dây ngoài thành phố, thị xã, thị trấn thì khoảng cách từ điểm cao nhất của cây theo chiều thẳng đứng đến độ cao của dây dẫn thấp nhất khi đang ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn 4,0m đối với cấp điện áp 220kV và 6,0m đối với cấp điện áp 500kV.

- Đối với đường dây dẫn điện trên không vượt qua rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, vườn trồng cây thì khoảng cách theo phương thẳng đứng từ chiều cao trung bình của cây đã phát triển tối đa đến dây dẫn điện thấp nhất khi dây ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn 4,0m đối với cấp điện áp 220kV và 6m đối với cấp điện áp 500kV.

* Trường hợp cây ở ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không và ngoài thành phố, thị xã, thị trấn thì khoảng cách từ bộ phận bất kỳ của cây khi cây bị đổ đến bộ phận bất kỳ của đường dây không nhỏ hơn 1,0m đối với cấp điện áp 110 và 220kV và 2,0m đối với cấp điện áp 500kV.

* Đối với cây phát triển nhanh trong khoảng thời gian 3 tháng có khả năng vi phạm khoảng cách quy định nêu trên và những cây không còn hiệu quả kinh tế nếu chặt ngọn, tỉa cành thì phải chặt bỏ và cấm trồng mới.

* Lúa, hoa màu và cây chỉ được trồng cách mép móng cột điện, móng néo ít nhất là 0,5 m.

Không vi phạm khoảng cách an toàn hành lang lưới điện cao áp là hành động bảo vệ tính mạng và tài sản của chính người dân, góp phần đảm bảo an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia ./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.