1. >

Thành lập Ban Chỉ đạo xử lý các dự án kém hiệu quả

Facebook Share

BNEWS.VN Ban Chỉ đạo do Bộ Công Thương thành lập có nhiệm vụ rà soát, đánh giá toàn diện các vấn đề tồn tại trong quá trình thực hiện các dự án lớn ở một số Tập đoàn, Tổng công ty trong ngành.

Thành lập Ban Chỉ đạo xử lý các dự án kém hiệu quả

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xử ứ các dự án kém hiệu quả. Ảnh: TTXVN

Thực hiện theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 14/12/2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký Quyết định số 4898 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xử lý các vấn tồn tại ở các dự án lớn chậm tiến độ, kém hiệu quả trong ngành công thương.

Theo quyết định này, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ rà soát, đánh giá toàn diện các vấn đề tồn tại trong quá trình thực hiện các dự án lớn ở một số Tập đoàn, Tổng công ty thuộc ngành công thương.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm đánh giá nguyên nhân dẫn đến tình trạng thua lỗ, kém hiệu quả của các dự án; xác định vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và triển khai dự án.

Đồng thời, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết luận cũng như kiến nghị các phương án giải quyết cụ thể đối với từng dự án để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện.

Ban Chỉ đạo có 16 thành viên do Bộ trưởng làm Trưởng ban./.logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Hiện cả nước có 28 tỉnh, thành phố ven biển, việc phát triển kinh tế biển hiệu quả và bền vững có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho phát triển kinh tế đất nước.Tuy nhiên, trên thực tế, sự phát triển của kinh tế biển cũng như câu chuyện xây dựng thương hiệu biển ở nước ta chưa xứng tầm với các điều kiện và lợi thế sẵn có.