1. >

Trung Quốc sẽ tạo hơn 50 triệu việc làm mới ở thành thị đến năm 2020

Facebook Share

BNEWS.VN Chính phủ Trung Quốc vừa thông báo kế hoạch sẽ tạo ra hơn 50 triệu việc làm mới ở các thành phố trên khắp cả nước đến năm 2020.

Trung Quốc sẽ tạo hơn 50 triệu việc làm mới ở thành thị đến năm 2020

Trung Quốc sẽ tạo hơn 50 triệu việc làm mới ở thành thi. Ảnh: Reuters

Theo bản kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động giai đoạn 2016-2020, Chính phủ Trung Quốc sẽ cải thiện cơ cấu, chất lượng lao động và duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức dưới 5% tại các thành phố đến năm 2020.

Kế hoạch trên nhấn mạnh rằng người lao động là nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới tiêu chuẩn cuộc sống và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trên cơ sở đó Chính phủ Trung Quốc sẽ chủ động giải quyết các chính sách và vấn đề liên quan tới người lao động.

Ngoài ra, Trung Quốc sẽ hỗ trợ các ngành nghề tạo ra nhiều việc làm đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp cùng tham gia. Ngoài ra, Bắc Kinh sẽ hỗ trợ các sinh viên tốt nghiệp đại học, nông dân và người lao động, vốn chịu tác động bất lợi từ việc cắt giảm công suất dư thừa, có được việc làm.

Kế hoạch tạo thuận lợi cho người lao động 2016-2020 trên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện hiệu quả của thị trường nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng của người lao động.

Số liệu mới nhất của Bộ An sinh xã hội và nguồn nhân lực Trung Quốc cho thấy nước này đã giúp tạo ra cơ hội việc làm cho 13 triệu cư dân thành thị và tỷ lệ đăng ký thất nghiệp tại các thành phố Trung Quốc ở mức 4,02% tính đến cuối năm vừa qua./. 

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.