Năm 2016, số doanh nghiệp thành lập mới cao kỷ lục

11-01-2017 20:28 Tiêu điểm kinh tế

Xét tổng quan nền kinh tế Việt Nam thì năm 2016 là một năm khó khăn với nhiều biến động, thiên tai, giá cả, tình hình kinh tế, chính trị thế giới còn nhiều bất ổn. Tuy nhiên, trong bối cảnh ấy, một trong những điểm sáng là đã có tới hơn 110.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng11,6% và số vốn tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số kỷ lục trong 10 năm trở lại đây.