Videos

Mô hình “Một điểm đến” trong dịch vụ công

08:50' - 11/02/2020

Mô hình “Một điểm đến” là dịch vụ tiếp nhận và giải quyết nhu cầu của khách hàng, cung cấp nhiều dịch vụ tại một điểm đến tiếp nhận ban đầu, được ứng dụng trong dịch vụ công tại nhiều nước, đem lại nhiều tiện ích cho người lao động.

Video