Videos

Sản phẩm OCOP Lào Cai vươn ra thế giới

14:38' - 26/05/2020

Nhiều xã vùng cao của huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) đang nỗ lực xây dựng sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) theo chỉ tiêu 10.2 của tiêu chí 10 về “Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập” cho người dân. Trong đó, chè Bản Liền là sản phẩm OCOP năm sao đầu tiên của địa phương tìm được chỗ đứng ở Mỹ và châu Âu - thị trường khó tính bậc nhất thế giới về chất lượng.

Video