Video

Người bán lan đột biến phải kê khai, nộp thuế

Videos

Người bán lan đột biến phải kê khai, nộp thuế

11:02' - 24/03/2021

Trước thực trạng tràn lan việc kinh doanh, mua bán lan đột biến trong thời gian vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan đưa ra phương án quản lí, giám sát trong thời gian tới.

Video