1. >

4 tháng năm 2019, cả nước xuất siêu 710 triệu USD

Facebook Share

BNEWS.VN 4 tháng năm 2019, kim ngạch xuất khẩu tăng 5,8% và nhập khẩu tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2018. Cả nước xuất siêu 710 triệu USD.

 4 tháng năm 2019, cả nước xuất siêu 710 triệu USD


4 tháng năm 2019, cả nước xuất siêu 710 triệu USD. Đồ họa: Inphographics

>>> Việt Nam đang xuất siêu sang Canada

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Ngày 22/5 Đội quản lý thị trường số 24, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện, thu giữ số lượng lớn sách giáo khoa và đĩa tiếng anh bị làm giả trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội.

ncif