1. >

4 tháng năm 2019, cả nước xuất siêu 710 triệu USD

Facebook Share

BNEWS.VN 4 tháng năm 2019, kim ngạch xuất khẩu tăng 5,8% và nhập khẩu tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2018. Cả nước xuất siêu 710 triệu USD.

 4 tháng năm 2019, cả nước xuất siêu 710 triệu USD


4 tháng năm 2019, cả nước xuất siêu 710 triệu USD. Đồ họa: Inphographics

>>> Việt Nam đang xuất siêu sang Canada

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kết quả điều tra nội bộ công ty Nissan Motor cho thấy CEO Saikawa đã nhận gần 47 triệu yen (434.000 USD) theo cơ chế thưởng liên quan đến cổ tức vào năm 2013. Mặc dù đây không phải là hành động bất hợp pháp, song báo cáo điều tra cho rằng điều này đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc quản lý.

ncif