1. >

4 tháng năm 2019, cả nước xuất siêu 710 triệu USD

Facebook Share

BNEWS.VN 4 tháng năm 2019, kim ngạch xuất khẩu tăng 5,8% và nhập khẩu tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2018. Cả nước xuất siêu 710 triệu USD.

 4 tháng năm 2019, cả nước xuất siêu 710 triệu USD


4 tháng năm 2019, cả nước xuất siêu 710 triệu USD. Đồ họa: Inphographics

>>> Việt Nam đang xuất siêu sang Canada

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

“Sống ảo” là một hệ quả và gắn liền với sự hình thành phát triển của mạng xã hội. Người dùng mạng xã hội liên tục bị cuốn theo vòng xoáy của thế giới “vô thực và cảm xúc của đám đông”.

ncif