11 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, chia cổ phiếu thưởng tuần từ 29/3 - 4/4

08:00' - 27/03/2021
BNEWS Tuần từ 29/3 - 4/4, có 10 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ tiền mặt và 1 doanh nghiệp chia cổ phiếu thưởng.

Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức đáng chú ý:

Danh sách trả cố tức bằng tiền mặt

-  Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (mã chứng khoán: QST) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 9%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 31/3/2021và chốt chi trả ngày 1/4/2021. Ngày thực hiện chi trả 13/5/2021.

-  Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (mã chứng khoán: L40) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 12%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 31/3/2021và chốt chi trả ngày 1/4/2021. Ngày thực hiện chi trả 19/4/2021.

- Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (mã chứng khoán: CAP) trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 40%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 29/3/2020 và chốt chi trả ngày 30/3/2021. Ngày thực hiện chi trả 28/4/2021.

-  Công ty cổ phần Phát triển điện lực Việt Nam (mã chứng khoán: VPD) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 4%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 30/3/2021và chốt chi trả ngày 31/3/2021. Ngày thực hiện chi trả 20/4/2021.

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (mã chứng khoán: BWA) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 4,5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 2/4/2021và chốt chi trả ngày 5/4/2021. Ngày thực hiện chi trả 10/5/2021.

-  Công ty cổ phần Bê tông ly tâm điện lực Khánh Hòa (mã chứng khoán: KCE) trả cổ tức đợt 1 năm 2019 với tỷ lệ 5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 29/3/2020 và chốt chi trả ngày 30/3/2021. Ngày thực hiện chi trả 20/4/2021.

-  Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (mã chứng khoán: SAS) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 6%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 30/3/2021và chốt chi trả ngày 31/3/2021. Ngày thực hiện chi trả 16/4/2021.

- Công ty cổ phần Dệt may 7 (mã chứng khoán: DM7) trả cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 2%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 30/3/2021và chốt chi trả ngày 31/3/2021. Ngày thực hiện chi trả 12/4/2021.

-  Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex (mã chứng khoán: CMF) trả cổ tức đợt 1 năm 2010 với tỷ lệ 50%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 30/3/2021và chốt chi trả ngày 31/3/2021. Ngày thực hiện chi trả 10/5/2021.

Danh sách chia cổ phiếu thưởng 

- Công ty cổ phần Rạng Đông Holding (mã chứng khoán: RDP) chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 16%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 2/4/2021 và chốt chi trả ngày 5/4/2021. Ngày thực hiện chi trả 2/4/2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục