22 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần từ 22 - 28/3

08:30' - 20/03/2021
BNEWS Tuần từ 22 - 28/3, có 22 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ tiền mặt.

Dưới đây là những doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức đáng lưu ý:

Danh sách trả cố tức bằng tiền mặt                     

- Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (mã chứng khoán: LBM) trả cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 25/3/2021 và chốt chi trả ngày 26/3/2021. Ngày thực hiện chi trả 20/4/2021.

- Công ty cổ phần Viễn thông VT (mã chứng khoán: VTC) trả cổ tức cả năm 2019 với tỷ lệ 11%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 25/3/2021 và chốt chi trả ngày 26/3/2021. Ngày thực hiện chi trả 27/4/2021.

- Công ty cổ phần Sách giáo dục tại Tp. Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: SGD) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 23/3/2021 và chốt chi trả ngày 24/3/2021. Ngày thực hiện chi trả 8/4/2021.

- Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội  (mã chứng khoán: EBS) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 8%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 23/3/2021 và chốt chi trả ngày 24/3/2021. Ngày thực hiện chi trả 29/4/2021.

- Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (mã chứng khoán: ECI) trả cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 3%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 23/3/2021 và chốt chi trả ngày 24/3/2021. Ngày thực hiện chi trả 29/4/2021.

- Công ty cổ phần Kiên Hùng (mã chứng khoán: KHS) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 12%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 23/3/2021 và chốt chi trả ngày 24/3/2021. Ngày thực hiện chi trả 5/4/2021.

- Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (mã chứng khoán: VDP) trả cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 22/3/2021 và chốt chi trả ngày 23/3/2021. Ngày thực hiện chi trả 17/6/2021.

- Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội (mã chứng khoán: TPH) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 7%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 16/3/2021 và chốt chi trả ngày 17/3/2021. Ngày thực hiện chi trả 19/4/2021.

- Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (mã chứng khoán: DBD) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 15%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 22/3/2021 và chốt chi trả ngày 23/3/2021. Ngày thực hiện chi trả 21/5/2021.

- CTCP Sách và Thiết bị trường học Long An (mã chứng khoán: LBE) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 12%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 23/3/2021 và chốt chi trả ngày 24/3/2021. Ngày thực hiện chi trả 14/5/2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục