12 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, chia cổ phiếu thưởng tuần từ 10 - 16/5

08:30' - 08/05/2021
BNEWS Tuần từ 10 - 16/5, sẽ có 12 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, chia cổ phiếu thưởng.

Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, chia cổ phiếu thưởng đáng chú ý:

Danh sách trả cố tức bằng tiền mặt

- Công ty cổ phần Thương Mại Hóc Môn (mã chứng khoán: HTC) trả cổ tức đợt 4 năm 2020 với tỷ lệ 3%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 14/5/2021 và chốt chi trả ngày 17/5/2021. Ngày thực hiện chi trả 3/6/2021.

- Công ty cổ phần Licogi 16 (mã chứng khoán: LCG) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 7%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 12/5/2021 và chốt chi trả ngày 13/5/2021. Ngày thực hiện chi trả 1/6/2021.

- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (mã chứng khoán: SEB) trả cổ tức đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ 7%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 12/5/2021 và chốt chi trả ngày 13/5/2021. Ngày thực hiện chi trả 21/5/2021.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (mã chứng khoán: SEB) trả cổ tức đợt 4 năm 2020 với tỷ lệ 8%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 12/5/2021 và chốt chi trả ngày 13/5/2021. Ngày thực hiện chi trả 21/5/2021.

- Công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí Phú Yên (mã chứng khoán: PPY) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 6,5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 13/5/2021 và chốt chi trả ngày 14/5/2021. Ngày thực hiện chi trả 4/6/2021.

- Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh (mã chứng khoán: TQN) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 22,28%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 11/5/2021 và chốt chi trả ngày 12/5/2021. Ngày thực hiện chi trả 28/5/2021.

- Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực (mã chứng khoán: APL) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 12%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 10/5/2021 và chốt chi trả ngày 11/5/2021. Ngày thực hiện chi trả 20/5/2021.

- Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị (mã chứng khoán: TB8) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 15%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 14/5/2021 và chốt chi trả ngày 17/5/2021. Ngày thực hiện chi trả 4/6/2021.

- Công ty cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: HCM) trả cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 7%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 11/5/2021 và chốt chi trả ngày 12/5/2021. Ngày thực hiện chi trả 27/5/2021.

- Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã chứng khoán: DRL) trả cổ tức đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ 2,2%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 13/5/2021 và chốt chi trả ngày 14/5/2021. Ngày thực hiện chi trả 27/5/2021.

Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã chứng khoán: DRL) trả cổ tức đợt 4 năm 2020 với tỷ lệ 17,8%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 13/5/2021 và chốt chi trả ngày 14/5/2021. Ngày thực hiện chi trả 27/5/2021.

Danh sách chia cổ phiếu thưởng 

- Công ty cổ phần Phát triển sản xuất thương mại Sài Gòn (mã chứng khoán: SAD) chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20,75%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 11/5/2021 và chốt chi trả ngày 12/5/2021. Ngày thực hiện chi trả 11/5/2021./

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục