24 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần từ 28/6 - 2/7

09:06' - 26/06/2021
BNEWS Tuần từ 28/6 - 2/7, 24 doanh nghiệp sẽ trả cổ tức; trong đó, 17 doanh nghiệp chia cổ tức bằng tiền mặt và 7 doanh nghiệp chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, chia cổ phiếu thưởng đáng chú ý:

Danh sách trả cố tức bằng tiền mặt

- Công ty cổ phần HACISCO (Mã chứng khoán: HAS) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 3%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 29/6/2021 và chốt chi trả ngày 30/6/2021. Ngày thực hiện chi trả 16/7/2021.

- Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (Mã chứng khoán: SCS) trả cổ năm 2020 tức với tỷ lệ 50%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 29/6/2021 và chốt chi trả ngày 30/6/2021. Ngày thực hiện chi trả 15/7/2021.

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp và Vận tải (Mã chứng khoán: TCD) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 6%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 30/6/2021 và chốt chi trả ngày 1/7/2021. Ngày thực hiện chi trả 22/7/2021.

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (Mã chứng khoán: HTI) trả cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 2/7/2021 và chốt chi trả ngày 5/7/2021. Ngày thực hiện chi trả 30/7/2021.

- Công ty cổ phần Lilama 69-2 (Mã chứng khoán: L62) trả cổ tức nă 2020 với tỷ lệ 2%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 29/6/2021 và chốt chi trả ngày 30/6/2021. Ngày thực hiện chi trả 29/7/2021.

- Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin (Mã chứng khoán: THT) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 9%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 29/6/2021 và chốt chi trả ngày 30/6/2021. Ngày thực hiện chi trả 31/8/2021.

- Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (Mã chứng khoán: TV3) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 29/6/2021 và chốt chi trả ngày 30/6/2021. Ngày thực hiện chi trả 31/8/2021.

Danh sách trả cố tức bằng cổ phiếu                     

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thương mại Viễn Đông (Mã chứng khoán: VID) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 100:15. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 30/6/2021 và chốt chi trả ngày 1/7/2021. 

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp và Vận tải (Mã chứng khoán: TCD) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 20:1. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 30/6/2021 và chốt chi trả ngày 1/7/2021. 

- Công ty cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát (Mã chứng khoán: VPG) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 100:10. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 1/7/2021 và chốt chi trả ngày 2/7/2021./.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục