15 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần từ 4-8/10

08:57' - 02/10/2021
BNEWS Tuần từ 4-8/10, có 15 doanh nghiệp chia cổ tức; trong đó, có 4 doanh nghiệp chia cổ tức bằng tiền mặt và 11 doanh nghiệp chia cổ tức bằng cổ phiếu

Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức đáng chú ý:

Danh sách trả cố tức bằng tiền mặt

- Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình DươnG (Mã chứng khoán: API) trả cổ tức với tỷ lệ 3%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 5/10/2021 và chốt chi trả ngày 6/10/2021.

- Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (Mã chứng khoán: DVN) trả cổ tức với tỷ lệ 4%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 5/10/2021 và chốt chi trả ngày 6/10/2021.

- Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An (Mã chứng khoán: TKA) trả cổ tức với tỷ lệ 12%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 5/10/2021 và chốt chi trả ngày 6/10/2021.

- Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (Mã chứng khoán: BPC) trả cổ tức với tỷ lệ 8%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 5/10/2021 và chốt chi trả ngày 6/10/2021.

- Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (Mã chứng khoán: DAS) trả cổ tức với tỷ lệ 4%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 6/10/2021 và chốt chi trả ngày 7/10/2021.

- Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng (Mã chứng khoán: SRC) trả cổ tức với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 7/10/2021 và chốt chi trả ngày 8/10/2021.

- Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 (Mã chứng khoán: TV4) trả cổ tức với tỷ lệ 100:12. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 6/10/2021 và chốt chi trả ngày 7/10/2021.

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (Mã chứng khoán: MSB) trả cổ tức với tỷ lệ 100:30. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 7/10/2021 và chốt chi trả ngày 8/10/2021.

- Công ty Cổ phần Khang Minh Group (Mã chứng khoán: GKM) trả cổ tức với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 7/10/2021 và chốt chi trả ngày 8/10/2021.

- Công ty Cổ phần Điện nước An Giang (Mã chứng khoán: DNA) trả cổ tức với tỷ lệ 5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 8/10/2021 và chốt chi trả ngày 11/10/2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục