21 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần từ 20 - 24/9

09:12' - 18/09/2021
BNEWS Tuần từ 20 - 24/9, có 21 doanh nghiệp chia cổ tức; trong đó, có 19 doanh nghiệp chia cổ tức bằng tiền mặt và 2 doanh nghiệp chia cổ tức bằng cổ phiếu

Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức đáng chú ý:

Danh sách trả cố tức bằng tiền mặt

- Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (Mã chứng khoán: LBM) trả cổ tức với tỷ lệ 15%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 21/9/2021 và chốt chi trả ngày 22/9/2021.

- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (Mã chứng khoán: LHC) trả cổ tức với tỷ lệ 12%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 21/9/2021 và chốt chi trả ngày 22/9/2021.

- Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Mã chứng khoán: VCG) trả cổ tức với tỷ lệ 12%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 21/9/2021 và chốt chi trả ngày 22/9/2021.

- Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu hàng không (Mã chứng khoán: ARM) trả cổ tức với tỷ lệ 5,5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 21/9/2021 và chốt chi trả ngày 22/9/2021.

- Tổng công ty Viglacera - CTCP (Mã chứng khoán: VGC) trả cổ tức với tỷ lệ 12%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 21/9/2021 và chốt chi trả ngày 22/9/2021.

- Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (Mã chứng khoán: PPC) trả cổ tức với tỷ lệ 12,8%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 21/9/2021 và chốt chi trả ngày 22/9/2021.

- Công ty cổ phần Thuỷ điện sông Ba Hạ (Mã chứng khoán: SBH) trả cổ tức với tỷ lệ 29,8%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 21/9/2021 và chốt chi trả ngày 22/9/2021.

- Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà (Mã chứng khoán: STP) trả cổ tức với tỷ lệ 8%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 21/9/2021 và chốt chi trả ngày 22/9/2021.

Danh sách trả cố tức bằng cổ phiếu

- Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa (Mã chứng khoán: NAG) trả cổ tức với tỷ lệ 5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 21/9/2021 và chốt chi trả ngày 22/9/2021.

- Công ty cổ phần Transimex (Mã chứng khoán: TMS) trả cổ tức với tỷ lệ 100:15. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 23/9/2021 và chốt chi trả ngày 24/9/2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục