21 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần từ 21 - 25/6

09:54' - 19/06/2021
BNEWS Tuần từ 21 - 25/6, 21 doanh nghiệp sẽ trả cổ tức; trong đó, 19 doanh nghiệp chia cổ tức bằng tiền mặt và 2 doanh nghiệp chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, chia cổ phiếu thưởng đáng chú ý:

Danh sách trả cố tức bằng tiền mặt

-Công ty cổ phần Bamboo Capital (Mã chứng khoán: BCG) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 8%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 23/6/2021 và chốt chi trả ngày 24/6/2021. Ngày thực hiện chi trả 29/7/2021.

-Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Mã chứng khoán: PLX) trả cổ năm 2020 tức với tỷ lệ 12%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 23/6/2021 và chốt chi trả ngày 24/6/2021. Ngày thực hiện chi trả 6/7/2021.

-Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (Mã chứng khoán: IMP) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 15%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 23/6/2021 và chốt chi trả ngày 24/6/2021. Ngày thực hiện chi trả 16/7/2021.

-Công ty cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình (Mã chứng khoán: ILB) trả cổ tức còn lại năm 2020 với tỷ lệ 15%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 24/6/2021 và chốt chi trả ngày 25/6/2021. Ngày thực hiện chi trả 5/7/2021.

-Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Mã chứng khoán: NBB) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 16%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 24/6/2021 và chốt chi trả ngày 25/6/2021. Ngày thực hiện chi trả 24/9/2021.

-Công ty cổ phần Lilama 18 (Mã chứng khoán: LM8) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 13%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 14/6/2021 và chốt chi trả ngày 15/6/2021. Ngày thực hiện chi trả 20/7/2021.

-Công ty ổ phần Giống cây trồng Miền Nam (Mã chứng khoán: SSC) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 15%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 22/6/2021 và chốt chi trả ngày 23/6/2021. Ngày thực hiện chi trả 15/7/2021.

-Công ty cổ phần KASATI (Mã chứng khoán: KST) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 17%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 23/6/2021 và chốt chi trả ngày 24/6/2021. Ngày thực hiện chi trả 16/7/2021.

-Công ty cổ phần Kinh doanh khí Miền Nam (Mã chứng khoán: PGS) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 23/6/2021 và chốt chi trả ngày 24/6/2021. Ngày thực hiện chi trả 2/7/2021.

Danh sách trả cố tức bằng cổ phiếu                     

-Công ty cổ phần Bamboo Capital (Mã chứng khoán: BCG) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 50:1. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 23/6/2021 và chốt chi trả ngày 24/6/2021. Ngày thực hiện chi trả 29/7/2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục