35 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 23-27/11

12:57' - 21/11/2020
BNEWS Tuần từ 23 – 27/11 có 35 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức; trong đó, có 30 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt; 4 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu và 1 doanh nghiêp thưởng cổ phiếu.

Tuần từ 23 – 27/11 có 35 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức và thưởng cổ phiếu; trong đó, có tới 30 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt;  4 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu và 1 doanh nghiêp thưởng cổ phiếu.

* 30 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt

- Công ty cổ phần Xi Măng Vicem Hà Tiên (mã chứng khoán: HT1) công bố mức chi trả cổ tức 12%. Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 27/11/2020 và chốt chi trả vào ngày 30/11/2020.

- Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (mã chứng khoán: NAS) công bố mức chi trả cổ tức với tỷ lệ 22%. Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 27/11/2020 và chốt chi trả vào ngày 30/11/2020.

- Công ty cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn (mã chứng khoán: BBS) công bố mức chi trả cổ tức 7%. Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 27/11/2020 và chốt chi trả vào ngày 30/11/2020.

- CTCP Siam Brothers Việt Nam (mã chứng khoán: SBV) công bố mức chi trả cổ tức ở mức 12%. Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 27/22/2020 và chốt chi trả vào ngày 30/11/2020.

- Công ty cổ phần Thủy điện Nà Lơi (mã chứng khoán: NNC) công bố mức chi trả cổ tức tỷ lệ 32% cho đợt 2 năm 2019 và tỷ lệ 18% cho đợt 1/2020. Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 27/22/2020 và chốt chi trả vào ngày 30/11/2020

- Công ty cổ phần Chăn nuôi – Mitraco (mã chứng khoán: MLS) công bố mức chi trả cổ tức 43%. Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 27/11/2020 và chốt chi trả vào 30/11/2020.

- Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (mã chứng khoán: HAN) công bố mức chi trả cổ tức 4%. Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 27/11/2020 và chốt chi trả vào 30/11/2020.

- Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng (mã chứng khoán: MCT) trả cổ tức tỷ lệ 7%. Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 27/11/2020 và chốt chi trả vào 30/11/2020.

-Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (mã chứng khoán: PVT) công bố mức chi trả cổ tức tỷ lệ 4%. Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 26/11/2020 và chốt chi trả vào ngày 27/11/2020.

- Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (mã chứng khoán: C4G) công bố mức chi trả cổ tức tỷ lệ 4%. Công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông vào ngày 26/11/2020 và chốt chi trả vào ngày 27/11/2020.

- Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì (mã chứng khoán: HVT) công bố mức chi trả cổ tức tỷ lệ 5%. Công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông vào ngày 25/11/2020 và chốt chi trả vào ngày 26/11/2020.

-Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp – CTCP (mã chứng khoán: BCM) công bố mức chi trả tỷ lệ 4%. Công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông vào ngày 25/11/2020 và chốt chi trả vào ngày  26/11/2020.

- Công ty cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (mã chứng khoán: QTC) công bố trả cổ tức tỷ lệ 18%. Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 25/11/2020 và chốt chi trả vào ngày 26/22/2020. 

- Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (mã chứng khoán: HCT) công bố trả cổ tức tỷ lệ 7%. Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 24/11/2020 và chốt chi trả vào ngày 25/11/2020.

- Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (mã chứng khoán: PVC) công bố trả cổ tức tỷ lệ 4,5%. Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 24/11/2020 và chốt chi trả vào ngày 25/11/2020.

- CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (mã chứng khoán: TIX) công bố trả cổ tức tỷ lệ 12,5%. Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 24/11/2020 và chốt chi trả vào ngày 25/11/2020.

- Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu (mã chứng khoán: HJS) công bố trả cổ tức tỷ lệ 7%. Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 24/11/2020 và chốt chi trả vào ngày 25/11/2020.

- Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (mã chứng khoán: TNW) công bố trả cổ tức tỷ lệ 7%. Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 24/11/2020 và chốt chi trả vào ngày 25/11/2020.

- Công ty cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP (mã chứng khoán: BMJ) công bố trả cổ tức tỷ lệ 5%. Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 24/11/2020 và chốt chi trả vào ngày 25/11/2020.

- Công ty cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM (mã chứng khoán: VTV) công bố trả cổ tức tỷ lệ 3%. Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 23/11/2020 và chốt chi trả vào ngày 24/11/2020.

- Công ty cổ phần Bột giặt Lix (mã chứng khoán: LIX) công bố trả cổ tức tỷ lệ 30%. Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 23/11/2020 và chốt chi trả vào ngày 24/11/2020.

- Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) công bố trả cổ tức tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 23/11/2020 và chốt chi trả vào ngày 24/11/2020.

- Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà (mã chứng khoán: SDC) công bố trả cổ tức tỷ lệ 5%. Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 23/11/2020 và chốt chi trả vào ngày 24/11/2020.

- CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (mã chứng khoán: QNW) công bố trả cổ tức tỷ lệ 1,51%. Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 23/11/2020 và chốt chi trả vào ngày 24/11/2020.

- Công ty cổ phần Xây dựng số 12 (mã chứng khoán (mã chứng khoán: V12) công bố trả cổ tức tỷ lệ 12%. Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 23/11/2020 và chốt chi trả vào ngày 24/11/2020.

- Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình (mã chứng khoán: VTB) công bố trả cổ tức tỷ lệ 5%. Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 23/11/2020 và chốt chi trả vào ngày 24/11/2020.

-Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã chứng khoán: DRC) công bố trả cổ tức tỷ lệ 5%. Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 23/11/2020 và chốt chi trả vào ngày 24/11/2020.

* Danh sách các công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Công ty cổ phần Thuận Đức (mã chứng khoán: TDP) công bố trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:12. Công ty đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 27/11/2020 và chốt chi trả vào ngày 30/11/2020.

- Công ty cổ phần Rạng Đông Holding (mã chứng khoán: RDP) công bố trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10: 1. Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 27/11/2020 và chốt chi trả vào ngày 30/11/2020.

- Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: HDB) công bố trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100000000:26923138. Khối lượng dự kiến phát hành là 338.072.453.

- Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí  (mã chứng khoán: PVT) công bố trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100;15. Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 26/11/2020 và chốt chi trả vào ngày 27/11/2020.

Trong tuần tới, có 1 công ty thực hiện thưởng cổ phiếu là Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (mã chứng khoán: D2D) với tỷ lệ 100;42. Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 23/11/2020 và chốt tri trả vào ngày 27/11/2020.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục