7 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần từ 26/4 - 2/5

08:30' - 24/04/2021
BNEWS Tuần từ 26/4 - 2/5, có 7 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ tiền mặt.

Danh sách trả cố tức bằng tiền mặt

- Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco (mã chứng khoán: SAP) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 30%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 28/4/2021 và chốt chi trả ngày 29/4/2021. Ngày thực hiện chi trả 14/5/2021.

- Công ty cổ phần Nam Việt (mã chứng khoán: NAV) trả cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 8%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 28/4/2021 và chốt chi trả ngày 29/4/2021. Ngày thực hiện chi trả 20/5/2021.

- Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (mã chứng khoán: VCI) trả cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 20%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 29/4/2021 và chốt chi trả ngày 4/5/2021. Ngày thực hiện chi trả 17/5/2021.

- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam (mã chứng khoán: SED) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 14%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 27/4/2021 và chốt chi trả ngày 28/4/2021. Ngày thực hiện chi trả 18/5/2021.

- Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội (mã chứng khoán: DCH) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 2%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 28/4/2021 và chốt chi trả ngày 29/4/2021. Ngày thực hiện chi trả 20/5/2021.

- Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL (mã chứng khoán: TNB) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 28/4/2021 và chốt chi trả ngày 29/4/2021. Ngày thực hiện chi trả 21/6/2021.

- Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành  (mã chứng khoán: VTT) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 20%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 26/4/2021 và chốt chi trả ngày 27/4/2021. Ngày thực hiện chi trả 7/5/2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục