89 tác phẩm báo chí vào chung khảo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

18:25' - 05/01/2018
BNEWS Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ hai – năm 2017 được phát động từ ngày 3/2/2017, nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng cho biết, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương trong cả nước đã chủ động triển khai và có nhiều cách làm sáng tạo trong tổ chức Giải. Một số cơ quan báo chí đã chủ động tham dự Giải một cách nghiêm túc, bài bản, hiệu quả.

Các báo: Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Quân đội nhân dân, Công Thương, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Đăk Nông, Báo Điện tử Chính phủ, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh,… chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn trong cơ quan tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trên báo, mở chuyên mục Giải Búa liềm vàng trên báo in và điện tử, chỉ đạo các phóng viên, nhất là Phòng Xây dựng Đảng – Nội chính đăng ký đề tài, chủ để, bài viết liên quan đến Giải.
Tính đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự Giải Búa liềm vàng, Cơ quan Thường trực Giải đã nhận 1.986 tác phẩm thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí, tăng 813 tác phẩm (69,31%) so với Giải Búa liềm vàng lần thứ nhất. Trong đó, có 1.118 tác phẩm báo in; 252 tác phẩm báo điện tử; 158 tác phẩm phát thanh; 415 tác phẩm truyền hình; 43 tác phẩm ảnh báo chí.

Các tác phẩm đa dạng ở thể loại, phong phú về chủ đề và đã phủ khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Qua chấm sơ khảo, Hội đồng chấm giải đã lựa chọn 89 tác phẩm thuộc các loại hình báo chí để đưa vào chấm chung khảo.
Số lượng, chất lượng tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ hai - năm 2017 tăng cao hơn nhiều so với năm 2016 (tăng 69,31%) do các đơn vị, địa phương đã chủ động, tích cực và sáng tạo trong việc triển khai Giải.

Đề tài, nội dung các tác phẩm phong phú, đa dạng, bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong năm 2017 với những chủ trương lớn và hành động quyết liệt, hiệu quả tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thông chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; về phòng, chống tham nhũng, lãng phí…
Nhiều phóng viên, biên tập viên đã thâm nhập sâu sát thực tiễn, đến các vùng miền, lĩnh vực để phản ánh kết quả nổi bật, những nét mới trong công tác xây dựng Đảng, có phóng viên đã đến những vùng miền núi xa xôi, có phóng viên đã đi sâu tìm hiểu công tác phát triển Đảng ở doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Nhiều tác phẩm đã có đóng góp phát triển nhận thức lý luận về xây dựng Đảng, nhất là nội dung mới xây dựng Đảng về đạo đức.

Nhiều tác giả đã có sự công phu tìm tòi, phát hiện chủ đề, vấn đề có tính phát hiện hoặc tổng kết thực tiễn, nêu được cách làm mới, sáng tạo ở địa phương, đơn vị. Một số tác phẩm đã phản ánh toàn diện trong mối tương quan giữa xây dựng Đảng với xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Một số tác phẩm đi vào những vấn đề “nóng”, phản ánh những hiện tượng tiêu cực trong công tác tổ chức – cán bộ…
Qua các tác phẩm dự giải lần này, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng đã góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân khắp mọi miền đất nước về ý thức trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng.
Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 3/2/2018, kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam./.

>>> Kết luận về kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạp chí các ban đảng Trung ương

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục