9 tháng, BIDV tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, kỳ hạn ngắn

10:04' - 25/10/2017
BNEWS 9 tháng đầu năm 2017, BIDV tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, kỳ hạn ngắn. Trong đó, dư nợ cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên tăng trưởng 19,2% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 50% tổng dư nợ.
9 tháng đầu năm 2017, BIDV tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Nguồn: BIDV

Theo báo cáo tài chính quý III/2017, đến hết 30/09/2017, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh doanh đề ra, thể hiện xu hướng tích cực so với lộ trình thực hiện kế hoạch năm 2017.
Cụ thể, tổng tài sản đạt 1.125.908 tỷ đồng, tăng trưởng 11,9% so với đầu năm, tăng 8,42% so với cùng kỳ năm trước.
Nguồn vốn huy động tăng trưởng khá ở mức 12,1% so với đầu năm, đạt 1.053.841 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi khách hàng đạt 823.073 tỷ đồng, tăng 13,36% so với đầu năm.
Tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, kỳ hạn ngắn. Tổng quy mô tín dụng và đầu tư đạt gần 1.080.702 tỷ đồng, tăng 13,7% so với đầu năm.
Tốc độ tăng trưởng tín dụng của BIDV cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành ngân hàng (tăng 12,16%). Trong đó cho vay tổ chức kinh tế và dân cư đạt 828.007 tỷ đồng, tăng trưởng 14,4% so với đầu năm. Dư nợ cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghiệp cao) tăng trưởng 19,2% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 50% tổng dư nợ.
Hoạt động bán lẻ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của toàn hệ thống. Theo đó, huy động vốn bán lẻ tăng trưởng 14,3% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 56,2% tổng huy động vốn; Dư nợ tín dụng bán lẻ tăng trưởng 19,6% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 26% tổng dư nợ.
Tổng thu nhập hoạt động đạt 27.785 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 23.013 tỷ đồng, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm trước; thu dịch vụ ròng đạt 2.140 tỷ đồng, tăng trưởng tích cực 24,3% so với cùng kỳ năm trước; thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 513 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.
Báo cáo tài chính quý III cho thấy, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2017 riêng ngân hàng đạt 6.002 tỷ đồng, tăng trưởng 6,7% so với cùng kỳ năm trước.
BIDV thực hiện trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đầy đủ để lành mạnh hóa tài chính.
Đại diện BIDV cho biết, hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong 9 tháng đầu năm 2017 diễn biến tích cực, tạo đà để BIDV hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Việc tăng trưởng tín dụng tốt ngay từ đầu năm đã làm gia tăng nguồn thu ròng từ lãi, bên cạnh đó hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối cũng như thu nợ ngoại bảng tốt đã góp phần vào tăng trưởng kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của BIDV.
Trong 3 tháng cuối năm 2017, BIDV tiếp tục điều hành tăng trưởng tín dụng gắn chặt với chất lượng và hiệu quả, tăng cường quản lý giới hạn tín dụng theo ngành, lĩnh vực; tăng trưởng huy động vốn với chi phí hợp lý, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn; nỗ lực gia tăng các nguồn thu phi lãi để đảm bảo hiệu quả chung.
Đồng thời, BIDV tập trung nguồn lực để triển khai phương án tái cơ cấu gắn với công tác xử lý nợ xấu giai đoạn 2017-2020; xúc tiến các công việc liên quan đến triển khai phương án tăng vốn theo lộ trình.../.

>>> BIDV ra mắt dịch vụ Nộp thuế Hải quan điện tử 24/7

>>> S&P: BIDV có khả năng sinh lời khá nhờ quyết liệt xử lý nợ xấu

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục