90 năm ngày thành lập Đảng - Bài cuối: “Hạt nhân” gắn kết người lao động và doanh nghiệp

08:58' - 02/02/2020
BNEWS Chi bộ Công ty cổ phần Sứ Hải Dương dù chỉ có 39 đảng viên nhưng lại là điểm tựa tinh thần, “hạt nhân” gắn kết lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp.

Là tổ chức Đảng hoạt động trong doanh nghiệp tư nhân, Chi bộ Công ty cổ phần Sứ Hải Dương dù chỉ có 39 đảng viên nhưng lại là điểm tựa tinh thần, “hạt nhân” gắn kết lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển chung của Công ty.

Lãnh đạo và gắn kết

Chúng tôi tìm gặp ông Phạm Quang Huy, Bí thư Chi bộ Công ty cổ phần Sứ Hải Dương đúng dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, được ông chia sẻ, mặc dù tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp tư nhân hiện nay không tham gia lãnh đạo về đường hướng sản xuất của doanh nghiệp nhưng vẫn có thể phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng ở nhiều khía cạnh.

Với truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, Chi bộ Công ty cổ phần Sứ Hải Dương (tiền thân là Đảng bộ Công ty cổ phần Sứ Hải Dương) luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng tại doanh nghiệp tư nhân.

Ở Công ty cổ phần Sứ Hải Dương, Chi bộ chủ động xây dựng các Nghị quyết trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty; trong đó tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tinh thần làm việc cho cán bộ đảng viên và người lao động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đặc biệt, với ưu thế 3 trong số 5 đồng chí cấp uỷ đều nắm các vị trí chủ chốt trong Công ty; trong đó Bí thư Chi bộ là Phó Giám đốc điều hành Công ty; Phó Bí thư Chi bộ là Chủ tịch Công đoàn; một chi uỷ viên khác là Bí thư đoàn Thanh niên nên việc phối hợp, lồng ghép các hoạt động của Chi bộ với hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cũng thuận lợi.

Nhờ vậy, Chi bộ thực sự đóng vai trò “hạt nhân” gắn kết, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động cũng như hài hoà lợi ích giữa người lao động và chủ doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển bền vững chung của Công ty.

Là một đảng viên đã chứng kiến sự thay đổi lớn khi Nhà nước thoái vốn toàn bộ tại Công ty cổ phần Sứ Hải Dương vào năm 2014, Tổ trưởng Tổ đảng Phòng Thị trường Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1984 cho biết, Công ty cổ phần Sứ Hải Dương hiện nay do tư nhân sở hữu toàn bộ nhưng hoạt động của tổ chức Đảng tại đây vẫn được duy trì tốt. Tuy vậy, hình thức sinh hoạt Đảng đã có sự thay đổi để thích ứng với các quy định của doanh nghiệp tư nhân.

Định kỳ hàng tháng, Tổ Đảng Phòng Thị trường dành ra 1,5 tiếng sinh hoạt chuyên đề; trong đó tập trung thảo luận các đường lối chính sách của Đảng của Nhà nước, nhất là các nội dung thiết thực liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người lao động.

Trong các buổi sinh hoạt như vậy, các đảng viên trong Tổ Đảng thường tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn trong kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty, các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu mà Hội đồng Quản trị Công ty đề ra.

Sau các cuộc sinh hoạt này, các đảng viên sẽ tuyên truyền cho quần chúng hiểu và làm theo, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc, thúc đẩy doanh số bán hàng và năng suất lao động.

Nhờ vậy, thu nhập tiền lương, tiền thưởng của người lao động trong Công ty được cải thiện; còn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng được thúc đẩy mạnh mẽ.

Đây chính là “tiếng nói chung” giữa người lao động và chủ doanh nghiệp tư nhân bởi người lao động có ý thức tốt thì doanh nghiệp sẽ phát triển, doanh nghiệp phát triển thì người lao động lại được hưởng thành quả, bà Vân chia sẻ.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sứ Hải Dương đã tạo nhiều thuận lợi cho Chi bộ Công ty cổ phần Sứ Hải Dương hoạt động. “Ban lãnh đạo Công ty có chính sách hỗ trợ phụ cấp trách nhiệm cho Bí thư Chi bộ và các đồng chí trong cấp uỷ, tạo điều kiện về mặt thời gian cho cấp uỷ tham gia các cuộc họp quán triệt đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước do Thành uỷ Hải Dương hay Đảng bộ khối Doanh nghiệp Thành uỷ Hải Dương tổ chức”, Bí thư Phạm Quang Huy cho biết.

Bên cạnh đó, chủ doanh nghiệp cũng hỗ trợ kinh phí cho Chi bộ tổ chức các Đại hội thường niên. Ngoài ra, Hội đồng Quản trị Công ty, Giám đốc Công ty cũng tạo điều kiện để Chi bộ tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến quần chúng, từ đó nâng cao ý thức người lao động, tạo tinh thần đoàn kết gắn bó và cống hiến tốt hơn cho sự phát triển của Công ty.

Hoạt động vẫn khó khăn

Mặc dù được chủ doanh nghiệp tạo thuận lợi cả về thời gian và một phần kinh phí nhưng Chi bộ Công ty cổ phần Sứ Hải Dương vẫn gặp phải một số khó khăn trong hoạt động.
Bí thư Chi bộ Phạm Quang Huy cho biết, là công ty 100% vốn tư nhân nên Công ty cổ phần Sứ Hải Dương cũng thường xuyên có sự biến động về nhân sự tổ chức Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
Thực tế là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty không làm việc và sinh hoạt tại Công ty nên sự đồng hành, phối hợp thực hiện trong công tác có phần bị hạn chế. Bên cạnh đó, với đặc thù doanh nghiệp sản xuất chủ yếu là các lao động phổ thông nên công tác phát triển đảng viên trẻ tại Công ty cổ phần Sứ Hải Dương cũng gặp khó khăn.
Thực tế là nhiều lao động trẻ mới vào làm việc tại Công ty không muốn phấn đấu vì cho rằng vào Đảng sẽ phải mất thêm tiền đóng Đảng phí trong khi thu nhập lại không cao, mất thời gian đi họp nên ảnh hưởng tới định mức công việc và còn bị ràng buộc vào tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của Đảng viên.
Vì vậy, nhiều lao động thuần tuý chỉ lựa chọn tích cực lao động sản xuất để có thu nhập cao, còn không muốn phấn đấu vào Đảng, nên cũng tác động không nhỏ đến tư tưởng của những quần chúng trẻ khác, Bí thư Chi bộ Phạm Quang Huy chỉ rõ.
Để khắc phục những khó khăn này, Chi bộ Công ty cổ phần Sứ Hải Dương đã tăng cường phối hợp giữa Cấp ủy với Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Công ty trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
Thông qua việc phối hợp này, các đảng viên triển khai thực hiện Nghị quyết của Chi bộ, từ đó giúp Nghị quyết đi vào cuộc sống.
Bên cạnh đó, các đảng viên phát huy sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm và vai trò lãnh đạo của Cấp ủy Chi bộ với các tổ chức đoàn thể quần chúng như Công đoàn, Đoàn Thanh niên nhằm tạo sự đồng thuận trong tập thể Công ty và mang lại hiệu quả trong lao động sản xuất.
Tổ trưởng Tổ Đảng Phòng Thị trường Nguyễn Thị Vân cũng cho biết, thực tế là cấp uỷ và các tổ trưởng tổ đảng luôn kiên trì tuyên truyền, vận động các đoàn viên thanh niên ưu tú để lực lượng lao động trẻ này hiểu được những lợi ích khi gia nhập tổ chức Đảng.
Với các giải pháp này, Chi bộ ưu tiên bồi dưỡng các bạn thanh niên ưu tú, các thanh niên đi nghĩa vụ quân sự đã được rèn luyện trong môi trường kỷ luật quân đội để học cảm tình Đảng, tiến tới kết nạp Đảng.
Là một đoàn viên ưu tú sắp được kết nạp Đảng, chàng trai 21 tuổi Phạm Mạnh Nhuấn, công nhân Phân xưởng Thí nghiệm thành hình cho biết, lý do phấn đấu suốt 3 năm qua là để có cơ hội được đứng chung “chiến hào” với những đảng viên là những người lao động giỏi tay nghề, có vị trí quan trọng trong Công ty, có hiểu biết và bản lĩnh chính trị vững vàng.
Phạm Mạnh Nhuấn cũng chia sẻ, “mỗi người có cách suy nghĩ lựa chọn riêng nhưng với em vào Đảng là để phấn đấu đi lên, để cống hiến cho quê hương đất nước; trong đó có chính sự an vui của gia đình của em”.

Cần có cơ chế đặc thù

Chia sẻ kinh nghiệm từ hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng tại Công ty cổ phần Sứ Hải Dương, Bí thư Chi bộ Phạm Quang Huy cho biết, chi bộ và ban lãnh đạo doanh nghiệp cần tuân thủ họp hàng tháng, hàng quý và hàng năm để đề ra phương án hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động phong trào trong Công ty; từ đó thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp trôi chảy và hiệu quả.
Bên cạnh đó, Tổ chức Đảng phải thể hiện được vai trò vị thế trong doanh nghiệp tư nhân trên cơ sở tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên và quần chúng.
Tuy nhiên, với đặc thù của tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, Đảng bộ khối Doanh nghiệp Thành ủy Hải Dương và Thành uỷ Hải Dương cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa, ví dụ như hỗ trợ kinh phí sinh hoạt để các tổ chức đảng tại doanh nghiệp tư nhân được duy trì hoạt động hiệu quả và phát triển mạnh mẽ, ông Huy đề xuất.
Ngoài ra, với những đảng viên ưu tú cũng sẽ là những người lao động ưu tú có đóng góp quan trọng vào doanh nghiệp, vào sự phát triển chung của kinh tế địa phương nên bên cạnh sự hỗ trợ một phần kinh phí vào lương thì cũng cần có chính sách bồi dưỡng bổ nhiệm đảng viên vào những vị trí chủ chốt, Tổ trưởng Tổ Đảng Phòng Thị trường Nguyễn Thị Vân cũng đề xuất.
Tuy nhiên, trong khi những cơ chế đặc thù vẫn đang được xem xét để thông qua, mỗi đồng chí cấp ủy và đảng viên phải thể hiện tốt bản lĩnh chính trị, tiên phong gương mẫu trong công tác và lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Có như vậy thì tổ chức đảng mới tạo được niềm tin với quần chúng lao động và đây chính là giải pháp quan trọng nhất để tổ chức đảng dù trong doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân cũng có thể phát huy được vai trò hạt nhân của mình, Bí thư Chi bộ Phạm Quang Huy nhấn mạnh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục