Agribank dành gói vay ưu đãi lớn cho các doanh nghiệp dịp cuối năm

09:43' - 11/12/2020
BNEWS Đây là những gói tín dụng có lãi suất hợp lý, mục đích đáp ứng nhanh chóng nhu cầu và chuyển tải nguồn vốn kịp thời đến đối tượng khách hàng là doanh nghiệp trong cả nước.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) vừa cho biết, trong những tháng cuối năm này để kịp thời hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn nhằm phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, đặc biệt là với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, Agribank đang triển khai các gói tín dụng có lãi suất ưu đãi dành riêng cho doanh nghiệp. 

Agribank cho biết, các gói tín dụng này có tổng giá trị lên tới 70.000 tỷ đồng và 150 triệu USD. Đây là những gói tín dụng có lãi suất hợp lý, mục đích đáp ứng nhanh chóng nhu cầu và chuyển tải nguồn vốn kịp thời đến đối tượng khách hàng là doanh nghiệp trong cả nước.

Cụ thể, đối với các khách hàng doanh nghiệp lớn, Agribank có gói tín dụng ưu đãi 35.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn bằng VND. Thời gian ưu đãi tối đa không quá 6 tháng đối với các khoản vay ngắn hạn giải ngân từ ngày 26/10/2020 đến hết 26/02/2021 và tối đa 12 tháng (nhưng không vượt quá ngày 31/12/2021) đối với các khoản vay trung và dài hạn giải ngân từ 26/10/2020 đến hết 31/12/2021. Mức lãi suất ưu đãi tối thiểu 3,7%/năm áp dụng tùy theo từng giải kỳ hạn đối với cho vay ngắn hạn và tối thiểu 7%/năm đối với cho vay trung, dài hạn.

Đối với các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, Agribank có gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn bằng VND. Thời gian ưu đãi tối đa không quá 6 tháng đối với các khoản vay ngắn hạn giải ngân từ ngày 1/10/2020 đến hết 31/12/2020 và tối đa không quá 12 tháng đối với các khoản vay trung và dài hạn giải ngân từ 1/10/2020 đến hết 31/6/2021. Mức lãi suất ưu đãi 4,8%/năm đối với cho vay ngắn hạn và 7,5%/năm đối với cho vay trung, dài hạn.

Đối với các khách hàng là doanh nghiệp FDI, quy mô gói tín dụng ưu đãi là 5.000 tỷ đồng và 150 triệu USD, cho vay ngắn hạn bằng VND và USD. Đối với cho vay bằng VND, thời gian cho vay tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày giải ngân đối với từng giấy nhận nợ phát sinh từ nay đến đến hết 30/6/2021; mức lãi suất là tối đa 4,8%/năm (đối với cho vay xuất khẩu) và tối đa 6,5% (đối với cho vay nhập khẩu hoặc sản xuất kinh doanh trong nước).

Với khoản vay bằng USD, thời gian cho vay tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày giải ngân đối với từng giấy nhận nợ bằng USD phát sinh từ nay đến đến hết ngày 30/9/2021; mức lãi suất cho vay tối thiểu 2,5%/năm.

Lãnh đạo Agribank cho biết, thể hiện sự đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp, Agribank luôn dành các nguồn vốn ưu đãi để có chính sách ưu tiên đối với các ngành nghề đặc thù, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, Agribank trên cơ sở đánh giá sơ bộ tình hình khách hàng bị thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra để đưa ra những giải pháp cụ thể, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, từ đó hỗ trợ và giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp.

Bằng việc đồng loạt tung ra các gói tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp, Agribank thể hiện quyết tâm trong điều kiện khó khăn vẫn luôn sẵn sàng, chủ động nguồn vốn để nhiều đối tượng khách hàng, doanh nghiệp vẫn được tiếp cận và vay vốn từ Agribank để phục hồi và sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Đây là một trong những giải pháp Agribank đã, đang và tiếp tục triển khai quyết liệt trong thời gian tới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục