Agribank Khánh Hoà phản hồi kiến nghị của ngư dân liên quan đến vốn đóng tàu

17:51' - 12/04/2018
BNEWS Agribank Khánh Hoà cho biết, cho vay theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP là chủ trương lớn của Chính phủ, trong quá trình thực hiện Agribank Khánh Hòa luôn tuân thủ theo đúng các qui định của Chính phủ.
Agribank Khánh Hoà phản hồi kiến nghị của ngư dân liên quan đến vốn đóng tàu. Ảnh: Thanh Hương/BNEWS/TTXVN

Liên quan đến kiến nghị của 11 ngư dân tại TP. Nha Trang (Khánh Hoà) yêu cầu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Khánh Hòa (Agribank Khánh Hòa) thực hiện thu hồi nợ gốc vay theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP theo phương thức chia đều mỗi kỳ, thay cho cách tính phân kỳ trả nợ không đồng đều mà ngân hàng đang áp dụng hiện nay, Agribank Khánh Hoà vừa có phản hồi cho biết, ngân hàng đã thực hiện đúng quy định.
Theo ông Nguyễn Xuân Huy - Giám đốc Agribank Khánh Hoà, Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, do vậy ngay từ khi được ban hành, Agribank chi nhánh Khánh Hòa đã nghiêm túc và tích cực tổ chức thực hiện.
Kết quả từ khi triển khai đến ngày 31/03/2018, Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa đã cho vay 20 tàu (18 tàu đóng mới, 2 tàu nâng cấp), chiếm trên 60% trên tổng số tàu cho vay trên địa bàn toàn tỉnh. Số tiền cam kết cho vay là 210 tỷ đồng.

Số tiền đã giải ngân là 185 tỷ đồng. Tính đến 31/3/2018, dư nợ đạt 179 tỷ đồng. Số tiền còn phải giải ngân là 14 tỷ đồng (không tính các khách hàng đã giải ngân xong).
Các số liệu trên cho thấy, tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa là ngân hàng đã rất tích cực trong lĩnh vực cho vay theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, luôn nghiêm túc và có trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách phát triển thủy sản của Chính phủ, đẩy mạnh cho vay đóng tàu để ngư dân vươn khơi bám biển.
Về ý kiến phản ánh của một số ngư dân đối với việc định kỳ thu hồi nợ gốc cho vay theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Agribank Chi nhánh Tỉnh Khánh Hòa không đồng đều gây khó khăn cho khách hàng khi trả nợ.

Vấn đề này, đại diện Agribank Khánh Hoà cho biết, cho vay theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP là chủ trương lớn của Chính phủ, trong quá trình thực hiện Agribank Khánh Hòa đã và luôn tuân thủ theo đúng các qui định của Chính phủ, của NHNN và của Agribank.
Về việc định kỳ hạn trả nợ gốc Agribank Khánh Hòa thực hiện theo đúng qui định, qui chế của NHNN và qui định của Agribank. Cụ thể, nguồn trả nợ được tính toán trên cơ sở số tiền khấu hao của dự án được trích hàng năm (theo tỷ lệ vốn ngân hàng tham gia) và lợi nhuận của dự án mang lại.

Đối với số tiền trích khấu hao hàng năm, ngân hàng thực hiện thu nợ theo đúng tỷ lệ vốn ngân hàng tham gia trong tổng vốn đầu tư (tối đa 95% đối với tàu vỏ vật liệu mới) đối với các hạng mục ngân hàng tham gia vốn (không thu hồi từ khấu hao các tài sản do khách hàng tái đầu tư những năm sau).
Về mức trích khấu hao theo qui định, Agribank Khánh Hòa căn cứ theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về trích khấu hao tài sản, tùy theo loại tài sản để tính thời gian trích khấu hao phù hợp: tàu cá vỏ composite: 20 năm; đối với phương tiện vận tải thủy có thời gian khấu hao tối đa 15 năm, máy thủy mới 100%: 15 năm; máy phát điện mới 100% : 15 năm, đã qua sử dụng: 10 năm; hệ thống cứu hỏa - hút khô - làm mát - nước sinh hoạt, các trang thiết bị hàng hải - thông tin - cứu sinh, mới 100% là: 7 năm; ngư lưới cụ: 5 năm.
Đối với lợi nhuận của dự án mang lại, thông thường ngân hàng sẽ thu theo tỷ lệ vốn ngân hàng tham gia. Riêng đối với cho vay theo NĐ 67, Agribank Khánh Hòa đã thỏa thuận với khách hàng chỉ thu một phần nhỏ (dưới 10% lợi nhuận của dự án), phần lợi nhuận còn lại ngân hàng để lại cho khách hàng dùng vào việc chi tiêu và tái đầu tư.

Thời gian cho vay 16 năm, trong đó năm đầu tiên kể từ giải ngân khoản vay đầu tiên khách hàng chưa phải trả nợ gốc. Thời gian thu nợ bắt đầu từ năm thứ 2 đến năm thứ 16, mỗi năm tàu nghỉ biển 2 tháng do bão lũ, để làm nước tàu và tu bổ ngư lưới cụ nên chỉ xác định doanh thu 10 tháng/năm.
Căn cứ trên cơ sở phương án vay vốn do khách hàng vay lập và gửi đến ngân hàng. Trong quá trình thẩm định, ngân hàng và khách hàng đã trao đổi và đi đến thống nhất về việc xác định doanh thu, chi phí, lợi nhuận… Kỳ hạn trả nợ, số tiền trả nợ cũng đã được giải thích rõ cho khách hàng và đã thống nhất thỏa thuận trên Hợp đồng tín dụng và phụ lục hợp đồng đã ký kết giữa các bên.
Trên thực tế theo phương án gửi cho ngân hàng hầu hết khách hàng đã xây dựng doanh thu và lợi nhuận khá cao, thời gian hoàn vốn ngắn.

Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định, ngân hàng căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động đánh bắt hải sản tại địa phương trong các năm qua, khả năng thực hiện phương án và xác định các yếu tố rủi ro để tính toán cho phù hợp nên doanh thu và lợi nhuận được tính toán nhỏ hơn phương án khách hàng lập và thời gian cho vay theo đúng qui định của Nghị định 67 là 16 năm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thực hiện trả nợ.
Với việc tính toán thời gian trích khấu hao như trên nên trong thời gian 5 năm đầu số tiền khấu hao sẽ nhiều hơn những năm sau do khoản mục khấu hao ngư lưới cụ (chỉ là 5 năm) vì vậy số tiền thu hồi nợ trong các kỳ hạn của 5 năm đầu sẽ cao hơn các năm sau.
Thêm vào đó, theo qui định của Nghị định 67/2014/NĐ-CP, ngân hàng khi cho vay chỉ nhận chính con tàu, máy móc và ngư lưới cụ... hình thành từ vốn vay để làm tài sản bảo đảm tiền vay nên việc thu nợ theo tỷ lệ vốn ngân hàng tham gia là phù hợp, tránh trường hợp khấu hao tài sản giảm nhanh hơn tiến độ thu hồi nợ vay dẫn đến việc giá trị tài sản đảm bảo nợ thấp hơn dư nợ vay từ năm thứ 7 trở đi.
Như vậy việc tính toán và xác định kỳ hạn trả nợ và số tiền thu nợ ở mỗi kỳ hạn như đã nêu ở trên, Agribank Khánh Hòa đang thực hiện đúng qui định của ngân hàng cấp trên và phù hợp với thực tiễn tại địa phương.
Về vấn đề đề nghị cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ gốc, đến thời điểm hiện nay, các tàu cá được đầu tư theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP tại Chi nhánh sau thời hạn 1 năm chưa phải trả nợ gốc, hầu hết các khách hàng mới bắt đầu đến hạn trả nợ.

Mặc dù nhiều con tàu đã đi vào hoạt động nhiều chuyến biển nhưng mới kỳ hạn đầu tiên một số khách hàng đã không thực hiện việc thanh toán nợ theo đúng kỳ hạn mà đề nghị ngân hàng cơ cấu lại nợ vay.
Trong số 11 khách hàng ký tên trên đơn đề nghị, có trường hợp khách hàng đang được ngân hàng tiếp tục thực hiện giải ngân, chưa định kỳ hạn trả nợ, tàu chưa đi vào hoạt động cũng ký tên trên đơn… là chưa mang tính thực tiễn, khách quan.
Đối với các trường hợp tàu cá thực sự đánh bắt không có hiệu quả, ngân hàng sẽ tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân từng trường hợp cụ thể và sẽ xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Trong trường hợp này, theo qui định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP khách hàng sẽ không được hỗ trợ lãi suất trong thời hạn cơ cấu.
Ông Nguyễn Xuân Huy - Giám đốc Agribank Khánh Hoà cũng khẳng định, Agribank Khánh Hòa đã và đang thực hiện tốt chủ trương chính sách của Chính phủ trong việc cho vay theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, đáp ứng phù hợp nhu cầu của khách hàng trên cơ sở các quy định của pháp luật, ngân hàng cấp trên và luôn lắng nghe những ý kiến phản hồi để phục vụ khách hàng ngày càng được tốt hơn./.

>>>Để những "con tàu 67" vững vàng vươn khơi

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục