AMV chia cổ tức năm 2018

09:00' - 10/08/2019
Bnews Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ vừa thông báo về thời điểm cuối cùng thực hiện thanh toán cổ tức năm 2018.

Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV) thông báo ngày 12/8 là thời điểm cuối cùng thực hiện thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền và bằng cổ phiếu với tổng tỷ lệ 60%.

Với phương án chi trả bằng tiền, công ty sẽ thực hiện tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

Ngày thanh toán vào 1/10. Với hơn 27 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền 54 tỷ đồng.

Đồng thời, doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 40% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 40 cổ phiếu mới).

Khối lượng phát hành dự kiến là 10,8 triệu cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ lên gần 380 tỷ đồng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục