APH họp Đại hội cổ đông bất thường để thông qua phương án phát hành cổ phiếu

09:01' - 13/12/2021
BNEWS Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (mã chứng khoán APH) sắp họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 để thông qua phương án phát hành cổ phiếu.
Theo đó, vào 9 giờ sáng ngày 23/12 tới đây, APH sẽ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 tại cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương để thông qua một số nội dung quan trọng; trong đó có 
phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. 
Theo tờ trình dự kiến trình lên Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021, APH dự kiến phát hành thêm: 48.776.860 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện: 100:25 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông được nhận 25 cổ phiếu mới).
Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy. Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu nắm giữ cổ phiếu phổ thông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings tại thời điểm chốt quyền được nhận cổ phiếu mới theo quy định của pháp luật và phương án tăng vốn được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Nếu việc phát hành thành công, tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá là  487.768.600.000 đồng và APH có thể tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở
hữu.
Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings APH cho biết hiện số lượng cổ phiếu đang lưu hành của APH là 202.422.322 cổ phiếu; trong đó có 195.107.442 cổ phiếu phổ thông và 7.314.880 cổ phiếu ưu đãi.
Chốt phiên giao dịch cuối tuần trước ngày 10/12, cổ phiếu APH đóng cửa ở mức 36.800 đồng/cổ phiếu, giảm 1,3%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục