API sắp phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 30%

09:35' - 26/11/2021
BNEWS HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (mã chứng khoán API) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành 10,92 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ thực hiện 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn phát hành đến từ thặng dư vốn cổ phần (hơn 46 tỷ đồng), quỹ đầu tư phát triển (gần 1,3 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (hơn 61,7 tỷ đồng).

Thời gian thực hiện trong quý IV/2021 – quý I/2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 364 tỷ lên hơn 473 tỷ đồng sau khi chia xong cổ phiếu thưởng.

Phương án phát hành cổ phiếu thường đã được HĐQT trình thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ bất thường tổ chức ngày 3/11.

Ngoài ra, cổ đông công ty cũng thông qua phát hành 1,82 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp trong thời gian quý IV/2021- quý I/2022. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. 

Sau khi phát hành ESOP, công ty cũng dự kiến chào bán 49,14 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá không dưới 20.000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới).

Bên cạnh đó, phía công ty cũng muốn chào bán 14,742 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá bán dự kiến không thấp hơn 60.000 đồng/cp tại thời điểm vốn hiện là 364 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm.

Như vậy, vốn điều lệ sau khi thưởng cổ phiếu; chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cho cán bộ nhân viên và cổ đông hiện hữu có thể gấp 3 lần lên thành hơn 1.130 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 616 tỷ đồng, tăng 84% và lãi sau thuế 72 tỷ đồng, tăng khoảng 69% so với cùng kỳ. Với kết quả này, công ty hoàn thành 65% mục tiêu về doanh thu và 48% chỉ tiêu về lợi nhuận đã điều chỉnh.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục