APS tổ chức ĐHCĐ bất thường và dự kiến phát hành 3,9 triệu cổ phiếu

11:13' - 27/09/2021
BNEWS Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (mã chứng khoán: APS) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường dự kiến vào ngày 15/11/2021. Hội đồng quản trị doanh nghiệp dự kiến trình ĐHCĐ các nội dung gồm: thông qua bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán; thông qua phương án tăng vốn điều lệ; thông qua quy chế hoạt động HĐQT và Ban kiểm soát; các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Về phương án triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ, công ty dự định chào bán 3,9 triệu cổ phiếu, giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền huy động dự kiến là 46,8 tỷ đồng.

Cổ phiếu chào bán sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sau khi trừ đi các chi phí liên quan tới việc phát hành sẽ được sử dụng cho mục đính hoạt động tự doanh, dịch vụ tài chính- chứng khoán là 16,8 tỷ đồng. Công ty sẽ sử dụng 30 tỷ đồng cho vay margin.

Trên thị trường chứng khoán, APS chốt phiên 24/9 có giá 19.500 đồng/cổ phiếu, tăng gần 315% so với chốt phiên giao dịch đầu năm 4/1./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục