Bắc Giang xử lý 80 vụ vi phạm hàng hóa

09:46' - 31/05/2024
BNEWS Từ đầu năm đến nay, quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang đã chủ động, phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra 136 vụ (gồm 80 vụ định kỳ, 39 vụ chuyên đề và 17 vụ đột xuất) và xử lý 80 vụ vi phạm.

Đại diện Cục Quán lý thị trường Bắc Giang cho biết, từ đầu năm đến nay các đơn vị của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang đã chủ động, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 136 vụ (gồm 80 vụ định kỳ, 39 vụ chuyên đề và 17 vụ đột xuất) và xử lý 80 vụ vi phạm.

Theo đó, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền bán hàng tịch thu và trị giá hàng tiêu hủy gần 1,5 tỷ đồng; trong đó, xử phạt vi phạm hành chính hơn 1 tỷ đồng; tiền bán hàng tịch thu gần 162 triêụ đồng; trị giá hàng hóa tiêu hủy xấp xỉ 276 triệu. Trị giá hàng hóa tịch thu chờ xử lý tương đương 85 triệu đồng.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, tổng số vụ kiểm tra được 455 vụ (gồm 238 vụ định kỳ, 40 vụ chuyên đề và 177 vụ đột xuất), xử lý 299 vụ vi phạm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, thu lợi bất hợp pháp, tiền bán hàng tịch thu và trị giá hàng tiêu hủy gần 4,6 tỷ đồng.

Trong số đó xử phạt vi phạm hành chính hơn 2,1 tỷ đồng; thu lợi bất hợp pháp gần 8,8 triệu đồng; tiền bán hàng tịch thu xấp xỉ 1,3 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tiêu hủy trên 1,7 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa tịch thu chờ xử lý gần 983 triệu đồng. Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước gần 3,5 tỷ đồng, đạt 77,1% so với chỉ tiêu đăng ký thi đua với Tổng cục Quản lý thị trường.

Đại diện Cục Quản lý thị trường Bắc Giang cũng cho biết, trong tháng 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang đã ban hành các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, trọng tâm. Cụ thể gồm hoạch kiểm tra chuyên đề tháng hành động vì an toàn thực phẩm; kế hoạch tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân biệt hàng thật, hàng giả; kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho công chức, đảng viên thuộc đối tượng 4.

Bên cạnh đó, ban hành các văn bản chỉ đạo việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra, xử lý trong sản xuất, kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát sản phẩm thuốc lá; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, thực hiện triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về dán tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước.

Nhằm tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang trên các lĩnh vực; tổ chức kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ và kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch đề ra.

Cùng đó, chủ động quản lý địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát hoạt động công vụ; phổ biến, quán triệt Bản cam kết thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị đến toàn bộ công chức, người lao động trong đơn vị. Đặc biệt chú trọng chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện quy tắc ứng xử, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác và thực thi công vụ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục