Bắc Ninh tạo đột phá theo cơ chế “4 tại chỗ” đối với thủ tục hành chính

14:12' - 14/11/2020
BNEWS Trong giai đoạn 2021 – 2030, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Trong giai đoạn 2021 – 2030, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo bước đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “4 tại chỗ” và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Tỉnh đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số gắn với cải cách hành chính.

Tỉnh cũng thiết lập các hệ thống ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và quản lý điều hành của UBND tỉnh; đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ, công chức, viên chức là những người tinh thông nghiệp vụ và giỏi về công nghệ.

Cùng với đó, phát huy vai trò Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt văn hóa công sở...

Từ đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo động lực và sức bật mới trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp văn minh, hiện đại.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương nhất là người đứng đầu cần quán triệt vai trò của cải cách hành chính.

Xác định đây là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên phải quyết tâm, quyết liệt triển khai thực hiện.

Đồng thời, các đơn vị, các ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất, hiệu quả gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện khởi nghiệp, thu hút làn sóng đầu tư nước ngoài.

Thúc đẩy mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19.

Trong giai đoạn 2021 – 2030, tỉnh tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính, cơ chế, chính sách cho phù hợp với thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Tỉnh sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và các tổ chức trực thuộc theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm gọn nhẹ, khoa học, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả...

Hiện Bắc Ninh là một trong 3 địa phương đầu tiên trên cả nước thí điểm thành lập Trung tâm Hành Chính công tỉnh.

Đến nay, 100% các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đều hoạt động theo mô hình Trung tâm Hành chính công; 126/126 xã, phường, thị trấn hoạt động theo mô hình một cửa liên thông hiện đại, bảo đảm công khai, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục