Ban hành Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng ĐBSCL

16:45' - 02/12/2020
BNEWS Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1832/QĐ-TTg ban hành Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long với 3 Trụ cột: Đổi mới hoạt động điều phối vùng thông qua thể chế, cơ chế mạnh hơn; Cải cách cơ chế, chính sách liên ngành, liên tỉnh tích hợp theo không gian; Tài chính bền vững cho đầu tư xanh và hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, các địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương xây dựng kế hoạch, bố trí đủ kinh phí, nhân lực để triển khai thực hiện các hành động, chính sách tại Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, các bộ, địa phương tích cực triển khai, bảo đảm hoàn thành theo tiến độ đã đề ra tại Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục thực hiện các chính sách về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng với biến đổi khí hậu đã được ban hành; trao đổi với các đối tác phát triển khi có yêu cầu; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương liên quan tiếp tục đàm phán với các đối tác phát triển để thu hút các khoản hỗ trợ kỹ thuật, tài trợ cho việc xây dựng các cơ chế chính sách trong Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục