Ban hành quy chế xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận và hàng giả

15:34' - 16/07/2020
BNEWS Cục quản lý thị trường khi tiếp nhận tin báo căn cứ nội dung, tính chất của tin báo để quyết định việc chuyển tin báo đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chuyên môn để xử lý theo quy định.

Để tăng cường hiệu quả triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh, ngày 14/5/2020 Ban chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành quyết định số 1117/QĐ-BCĐ 389 về ban hành quy chế về việc tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đối tượng áp dụng là Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh; các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Phúc; Ban chỉ đạo 389 các huyện, thành phố; cán bộ, công chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc các đơn vị nói trên.

Theo quy chế, tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả khi được tiếp nhận phải đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ, chính xác; được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thông qua các hình thức điện thoại, thư điện tử (email), văn bản, trực tiếp, thông tin được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Số điện thoại đường dây nóng của các đơn vị sở, ngành, Ban chỉ đạo 389 các huyện, thành phố hoạt động 24/24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần.

Đáng lưu ý, chỉ những người tiếp nhận, xử lý tin báo được quy định mới được sử dụng các trang thiết bị để nhận tin báo hoặc trực tiếp nhận tin báo từ các tổ chức, cá nhân cung cấp, chuyển giao và giữ bí mật các thông tin riêng của tổ chức, cá nhân báo tin và nội dung tin báo.

Quá trình tiếp nhận, xử lý tin báo được thực hiện theo chế độ "mật". Người tiếp nhận tin báo có quyền từ chối, không xử lý những tin báo có tính chất hoang báo; sử dụng tiếng nước ngoài, dùng từ ngữ thô tục, nội dung bôi nhọ, xúc phạm người khác; quấy rối điện thoại.

Riêng với Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (Cục quản lý thị trường) khi tiếp nhận tin báo căn cứ nội dung, tính chất của tin báo để quyết định việc chuyển tin báo đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chuyên môn để xử lý theo quy định.

Đối với các tin báo có dấu hiệu tội phạm thì chuyển đến Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc để xác minh theo trình tự giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo quy định của pháp luật.

Trong một số trường hợp cụ thể, xét thấy cần thiết có thể cử cán bộ của Cơ quan thường trực phối hợp với các lực lượng, đơn vị liên quan để tiến hành xác minh, thẩm định nội dung tin báo trước khi chuyển tin báo đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trực tiếp xử lý. Theo dõi, đôn đốc quá trình xử lý tin báo, tổng hợp báo cáo theo quy định...
Đặc biệt, các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo sau khi tiếp nhận tin báo căn cứ nội dung,tính chất của tin báo nếu nhận thấy phù hợp với nhiệm vụ, chức năng của ngành mình được phân công quản lý, phụ trách thì giao bộ phận chuyên môn để tiến hành các thủ tục triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.

Các tin báo có dấu hiệu tội phạm thì báo cáo Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (Cục quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc) và chuyển đến Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc để xác minh theo trình tự giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo quy định của pháp luật.

Những vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều ngành thì trao đổi, phối hợp với các sở, ngành liên quan hoặc chuyển tin báo tới Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh (Cục quản lý thị trường) để phối hợp xử lý.

Trong trường hợp cần thiết, lãnh đạo phụ trách cơ quan thường trực báo cáo xin ý kiến Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh để xử lý theo quy định.

Đối với Ban chỉ đạo 389 các huyện, thành phố: Sau khi tiếp nhận tin báo căn cứ nội dung,tính chất của tin báo chỉ đạo đơn vị, cơ quan chuyên môn trực thuộc để tiến hành các thủ tục triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.

Các tin báo có dấu hiệu tội phạm thì chuyển đến Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an cấp huyện để xác minh theo trình tự giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo quy định của pháp luật, những vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều địa bàn thì trao đổi, phối hợp với BCĐ 389 các huyện, thành phố liên quan hoặc chuyển tin báo tới Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh (Cục quản lý thị trường) để phối hợp xử lý.

Trong trường hợp cần thiết, lãnh đạo phụ trách cơ quan thường trực báo cáo xin ý kiến Trưởng BCĐ 389 tỉnh để xử lý theo quy định.

Tổ chức, cá nhân có tin báo đem lại hiệu quả thiết thực, giúp các cơ quan nhà nước phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý những vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có giá trị lớn, nghiêm trọng thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng. Thủ trưởng cơ quan nhà nước thực hiện việc tiếp nhận, xử lý tin báo có trách nhiệm đề xuất hình thức khen thưởng cho tổ chức, cá nhân cung cấp tin báo.

Cán bộ, công chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của pháp luật và của Quy chế thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục