Ban hành quy định xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam – Cuba

17:55' - 26/04/2020
BNEWS Cục Xuất nhập khẩu cho biết, Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba (Hiệp định VN-CU).

Thông tư gồm 4 Chương, 36 Điều và 4 Phụ lục kèm theo. Cụ thể, chương I gồm các quy định chung; chương II cách xác định xuất xứ hàng hóa; chương III quy trình chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa và chương IV điều khoản thi hành.

Nhằm tạo thuận lợi cho hàng hóa có xuất xứ và đã xuất khẩu trước ngày Thông tư có hiệu lực, Điều 36 Thông tư được nêu rõ: “Cơ quan, tổ chức cấp C/O xem xét cấp C/O mẫu VN-CU cho hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu trước ngày Thông tư này có hiệu lực để được hưởng ưu đãi thuế quan theo quy định của Hiệp định và theo quy định của Nước thành viên nhập khẩu”.

Thông tư số 08/2020/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2020.

Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 9 tháng 11 năm 2018, Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba (Hiệp định VN-CU) được hai bên ký kết tại Hà Nội.

Ngày 10 tháng 2 năm 2020, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 08/NQ-CP phê duyệt Hiệp định VN-CU.

Ngay sau khi Hiệp định VN-CU được phê duyệt, với tinh thần chủ động và tích cực, Bộ Công Thương đã nghiên cứu và xây dựng Thông tư quy định quy tắc xuất xứ trong Hiệp định để sớm triển khai ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục