Ban hành Quyết định rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài

19:04' - 27/03/2018
Bnews Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 538/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18/7/2016 về việc áp dụng biện pháp tự vệ.
Ban hành Quyết định rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài. Ảnh minh họa: EPA

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu tiến hành rà soát bao gồm: phôi thép hợp kim và không hợp kim; các sản phẩm thép dài hợp kim và không hợp kim (bao gồm thép cuộn và thép thanh) nhập khẩu vào Việt Nam, có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.
Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 96 Luật Quản lý ngoại thương 2017, thời hạn rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ là không quá 6 tháng kể từ ngày có Quyết định rà soát, trong trường hợp cần thiết có thể gia hạn một lần nhưng không quá 3 tháng.

Bộ Công Thương cho biết, tất cả các tổ chức, cá nhân có quyền lợi liên quan trong vụ việc có thể đăng ký với Cơ quan điều tra để trở thành bên liên quan.
Bên liên quan sẽ được tiếp cận thông tin lưu hành công khai trong quá trình điều tra, gửi các ý kiến bình luận, thông tin và bằng chứng liên quan đến việc hàng hóa thuộc đối tượng rà soát.
Đơn đăng ký làm bên liên quan theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BCT phải được gửi tới Cơ quan điều tra theo địa chỉ dưới đây trong thời hạn 20 ngày, tức là đến ngày 15/4/2018, kể từ ngày ban hành Quyết định rà soát.
Cơ quan điều tra khuyến nghị tất cả các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên đăng ký làm bên liên quan để có thể bình luận, tiếp cận các thông tin, hồ sơ vụ việc nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của mình.
Trước đó, ngày 18/7/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam (mã vụ việc SG04)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục