1. >
Pháp luậtĐời sốngDự báo thời tiếtKhuyến nông

Ban hành Thông tư quy định về Luật Quản lý ngoại thương

Facebook Share

BNEWS.VN Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2018.

Ban hành Thông tư quy định về Luật Quản lý ngoại thương
Ngày 12/6/2017, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018.

Tiếp đó, ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Thông tư số 12/2018/TT-BCT nêu rõ việc ban hành Danh mục hàng tiêu dùng, thiết bị y tế, phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu theo mã số hàng hóa (mã HS) thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Ngoài ra, Thông tư cũng ban hành Danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu theo mã HS.

Mặt khác, quy định các mẫu đơn (bao gồm: Mẫu đơn đề nghị cấp CFS; mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất; giấy phép tạm nhập, tái xuất theo hình thức khác; giấy phép tạm xuất, tái nhập; giấy phép kinh doanh chuyển khẩu; mẫu đơn đề nghị cấp mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất; mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quá cảnh hàng hoá; mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục và giấy phép nhập khẩu mẫu quân phục).

Đặc biệt, mẫu báo cáo bao gồm mẫu báo cáo tình hình thực hiện giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất, giấy phép kinh doanh chuyển khẩu; mẫu báo cáo định kỳ tình hình kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa, các biểu mẫu phối hợp, cung cấp thông tin và cơ quan cấp giấy phép của Bộ Công Thương theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP.

Đáng lưu ý, quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP, bao gồm phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu, nguyên tắc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hóa quản lý theo hạn ngạch thuế quan, đối tượng và quy trình cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan.

Bộ Công Thương cho biết, Thông tư số 12/2018/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2018 và bãi bỏ các Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/1/2014; Thông tư số 11/2017/TT-BCT ngày 28/7/2017 và Thông tư số 49/2015/TT-BCT ngày 21/12/2015./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Thời gian vừa qua, để ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh COVID-19, mọi nguồn lực của xã hội đã được huy động triển khai. Trong đó, nhiều nền tảng công nghệ Việt được ứng dụng và trở thành giải pháp hữu hiệu góp phần phòng chống dịch.

ncif