Bảng lương mới nhất của công chức từ 1/7/2024

15:06' - 28/06/2024
BNEWS Dự kiến Bảng lương của công chức từ ngày 1/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Ban chấp hành Trung ương Kết luận 83-KL/TW năm 2024 về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024.

Theo Kết luận 83-KL/TW năm 2024 thì cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024 đối với công chức khi đó sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng (tăng 30%) kể từ ngày 01/7/2024.

Thực hiện chế độ tiền thưởng từ ngày 1/7/2024 (quỹ tiền thưởng bằng 10% quỹ lương cơ bản).

Quy định chế độ tiền thưởng gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc của người hưởng lương, kịp thời động viên, khích lệ, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tránh trùng lặp với quy định của Luật Thi đua, khen thưởng 2022.

Như vậy, theo Kết luận của Bộ Chính trị thì khi điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng sẽ làm thay đổi bảng lương mới của công chức từ 01/7/2024.

 

Chi tiết bảng lương mới của công chức từ 1/7/2024 (dự kiến)

 

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục