Bảo đảm sự tương tác giữa hai Cổng thông tin quốc gia

19:02' - 01/03/2017
BNEWS Việc triển khai một cửa quốc gia, một cửa ASEAN theo Quyết định 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành cần tập trung triển khai theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng giải pháp công nghệ bảo đảm sự tương tác giữa Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia với Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Việc triển khai một cửa quốc gia, một cửa ASEAN theo Quyết định 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành cần tập trung triển khai theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm lộ trình thực hiện theo kế hoạch tổng thể, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa.

Về giá trị pháp lý của giấy phép điện tử, để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong giao dịch điện tử với các cơ quan hành chính nhà nước, các bộ, cơ quan phải có giải pháp kỹ thuật phù hợp, bảo đảm sự đồng bộ và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để có thể truy cập, kiểm tra và khai thác thông tin.

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường hướng dẫn và ứng dụng giấy phép điện tử trong quản lý nhà nước của Bộ, ngành mình, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp thực hiện một cách thông suốt./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục