BAX lấy ý kiến cổ đông chia cổ tức 50% bằng tiền

07:31' - 14/12/2019
Bnews Công ty Cổ phần Thống Nhất (BAX) thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về việc chi trả cổ tức năm 2019.

Tỷ lệ thực hiện 50% (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng). Với 8,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền 41 tỷ đồng.
Ngày đăng ký cuối cùng vào 25/12, ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/12.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục