BIC đặt mục tiêu tăng 10,5% doanh thu phí bảo hiểm

11:31' - 29/03/2021
BNEWS Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã chứng khoán: BIC) vừa công bố thông báo họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Theo đó, BIC đặt kế hoạch năm 2021 sẽ đem về 2.830 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm (theo báo cáo riêng lẻ), tăng 10,5% so với thực hiện trong 2020. Song lãi trước thuế hợp nhất dự kiến giảm 22% về mức 292 tỷ đồng.

Mục tiêu lợi nhuận giảm so với 2020 do nguyên nhân lợi nhuận hoạt động đầu tư giảm do lãi suất tiền gửi giảm xuống còn 5% tại thời điểm hiện nay và lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm dự kiến giảm.

BIC thực hiện đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bán lẻ trong năm 2021 và tỷ lệ bồi thường dự kiến tăng do hoạt động kinh doanh bảo hiểm không còn được hưởng các điều kiện thuận lợi như trong năm 2020.

Về những khó khăn, thách thức trong năm 2021. Năm 2020, BIC có nhiều thuận lợi như tỷ lệ bồi thường Xe cơ giới thấp (do tần suất bồi thường giảm, một phần đáng kể nhờ các giai đoạn giãn cách xã hội do dịch COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên, những ảnh hưởng này sẽ giảm đáng kể, tỷ lệ bồi thường Xe cơ giới, Con người có thể tăng trở lại.

Với tình hình cạnh tranh rất khốc liệt hiện nay, BIC đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mảng Xe cơ giới, Con người trong năm 2021 và các năm tới, hiệu quả kinh doanh bảo hiểm trong ngắn hạn sẽ bị ảnh hưởng.

Với các ảnh hưởng nêu trên, tỷ lệ kết hợp của BIC trong 2021 khó có thể duy trì ở mức tốt như năm 2020. Tuy vậy, BIC nỗ lực đảm bảo tỷ lệ kết hợp dưới 100% trong năm 2021.

Về hoạt động đầu tư tài chính. Các hợp đồng tiền gửi có lãi suất tốt (trên 7%) từ cuối năm 2019 và đầu năm 2020 sẽ hết hạn vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Các hợp đồng tái tục sẽ có lãi suất sụt giảm đáng kể. Lợi nhuận tiền gửi chiếm tỷ trọng chính trong lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính, do đó, lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính sẽ bị sụt giảm đáng kể so với năm 2020.

Dù vậy, đánh giá những yếu tố tích cực BIC cho biết, theo dự báo của Trung tâm nghiên cứu BIDV, năm 2021 Việt Nam sẽ phục hồi kinh tế theo hình chữ V, với tốc độ tăng trưởng khoảng 6,5%. Nếu nền kinh tế có thể khôi phục hình chữ V, các hoạt động kinh tế sẽ dần trở lại bình thường trong năm 2021.

Đây là cơ hội để thị trường bảo hiểm khôi phục lại tăng trưởng bình thường, đặc biệt là các nhóm sản phẩm khách hàng cá nhân, vốn đang có tăng trưởng thấp trong năm 2020 do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Ngoài ra, kinh tế phục hồi sẽ có tác động tích cực đến các sản phẩm bảo hiểm khác, ngoài các sản phẩm bán lẻ.

Một trong những giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm tới của chính phủ Việt Nam là đẩy nhanh tốc độ giải ngân đầu tư công. Đây là cơ hội nhằm tăng trưởng bảo hiểm kỹ thuật đối với các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm 2021.

BIC dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào 16/4, danh sách cổ đông chốt ngày 16/03. Tại Đại hội đồng cổ đông, ban lãnh đạo BIC đề xuất tỷ lệ chia cổ tức 12% cho năm 2020, cao hơn con số 8% đã được cổ đông phê duyệt trước đó. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 dự kiến là 10%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục