Bình Định: Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng có phiếu tín nhiệm cao nhất

14:06' - 06/12/2023
BNEWS Ngày 6/12, tại Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu HĐND thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất với 51 phiếu tín nhiệm cao (đạt 98,1%), một phiếu tín nhiệm (đạt 1,9%).

Ông Nguyễn Thái Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất với 5/52 phiếu (chiếm 9,6%); ông Nguyễn Thái Bình cũng có phiếu tín nhiệm cao nằm trong nhóm thấp nhất với 28/52 phiếu (53,8%).
HĐND tỉnh cũng công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm một số chức danh chủ chốt như: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhận 47 phiếu tín nhiệm cao (90,4%), 5 phiếu tín nhiệm (9,6%); Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đoàn Văn Phi nhận 47 phiếu tín nhiệm cao (90,4%), 4 phiếu tín nhiệm (7,7%), một phiếu tín nhiệm thấp (1,9%); Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhận 47 phiếu tín nhiệm cao (90,4%), 5 phiếu tín nhiệm (9,6%); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhận 45 phiếu tín nhiệm cao (86,5%), 7 phiếu tín nhiệm (13,5%); Phó Chủ tịch UBND Lâm Hải Giang nhận 39 phiếu tín nhiệm cao (75,0%), 11 phiếu tín nhiệm (21,2%), 2 phiếu tín nhiệm thấp (3,8%)…

 

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng, đây là lần duy nhất trong nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh khóa XIII thực hiện quyền giám sát về công tác nhân sự theo quyền hạn của mình.

Việc lấy phiếu tín nhiệm là công việc rất quan trọng, các vị đại biểu HĐND tỉnh sẽ thay mặt cử tri và nhân dân thực hiện nhiệm vụ đánh giá tín nhiệm đối với chức danh chủ chốt trong bộ máy chính quyền cấp tỉnh do HĐND tỉnh bầu ra từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
Sau khi có kết quả bỏ phiếu, HĐND tỉnh khóa XIII đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người đang giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Nghị quyết nêu rõ, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu bảo đảm nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục