Bộ Công Thương sẽ xóa bỏ, đơn giản hóa hàng loạt thủ tục

11:56' - 13/12/2016
BNEWS Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký Quyết định số 4846 về việc phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước năm 2017.

Theo đó, Bộ bãi bỏ 15 thủ tục hàng chính (TTHC) và đơn giản hóa 108 thủ tục trong tổng số 443 thuộc phạm vi Bộ quản lý. 

Việc xóa bỏ và đơn giản hóa thủ tục hành chính này nằm trong nỗ lực chung của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hướng tới một Chính phủ kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp, công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nói riêng là lĩnh vực được coi trọng hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, gắn công tác xây dựng thể chế với công tác xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật; bảo đảm các quy định, thủ tục hành chính được thực thi thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước.

Bộ Công Thương bãi bỏ 15 thủ tục hàng chính và đơn giản hóa 108 thủ tục trong tổng số 443 thuộc phạm vi Bộ quản lý. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, việc xóa bỏ và đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Các lĩnh vực đơn giản giản hóa gồm:

- Lĩnh vực kiểm tra chất lượng thép sản xuất, nhập khẩu: 05 thủ tục hành chính.
- Lĩnh vực thương mại quốc tế: 03 thủ tục hành chính.
- Lĩnh vực Công nghiệp nặng: 02 thủ tục hành chính.
- Lĩnh vực kinh doanh phân bón: 07 thủ tục hành chính.
- Lĩnh vực kinh doanh tiền chất công nghiệp: 01 thủ tục hành chính.
- Lĩnh vực hóa chất: 11 thủ tục hành chính.
- Lĩnh vực điện lực: 02 thủ tục hành chính.
- Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc lá: 06thủ tục hành chính.
- Lĩnh vực kinh doanh khí: 18 thủ tục hành chính.
- Lĩnh vực Năng lượng: 04 thủ tục hành chính.
- Lĩnh vực an toàn thực phẩm: 12 thủ tục hành chính.
- Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu: 19 thủ tục hành chính.
- Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu: 15 thủ tục hành chính.
- Lĩnh vực đánh giá sự phù hợp: 04 thủ tục hành chính.
- Lĩnh vực xúc tiến thương mại: 05 thủ tục hành chính.
- Lĩnh vực xuất, nhập khẩu: 08 thủ tục hành chính.
- Lĩnh vực quản lý cạnh tranh: 01 thủ tục hành chính.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục