Bộ Giao thông Vận tải lên phương án vận chuyển hành khách từ ngày 23/4

00:00' - 23/04/2020
BNEWS Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tiếp tục hạn chế vận chuyển hành khách, áp dụng các biện pháp bảo đảm phòng chống dịch bệnh theo Công văn số 3863/BGTVT-CYT ngày 22/4/2020 của Bộ Giao thông Vận tải.
 Tối muộn ngày 22/4, Bộ Giao thông Vận tải có công văn số 3864/BGTVT-VT gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam và các Sở Giao thông Vận tải về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 ngày 22/4.
Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tiếp tục hạn chế vận chuyển hành khách, áp dụng các biện pháp bảo đảm phòng chống dịch bệnh theo Công văn số 3863/BGTVT-CYT ngày 22/4/2020 của Bộ Giao thông Vận tải.
Đối với vận tải hành khách liên tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trong trường hợp thay đổi về tần suất hoặc hạn chế điểm đến theo ý kiến của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục: Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam sẽ yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách điều chỉnh cho phù hợp.
Bộ Giao thông Vận tải giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam theo dõi, kịp thời hướng dẫn những vấn đề phát sinh trong phạm vi quản lý.
Bộ Giao thông Vận tải cho biết, thời gian áp dụng cho thông báo này từ 0 giờ ngày 23/4/2020 cho đến khi có thông báo mới.
Cụ thể, theo Bộ Giao thông Vận tải, từ 0 giờ ngày 23/4/2020, hoạt động vận chuyển hành khách sẽ được chia theo 2 nhóm địa phương: nhóm có nguy cơ và nhóm có nguy cơ thấp. Trong đó lĩnh vực hàng không, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo, đối với đường bay Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại tổng tần suất bay lên 20 chuyến (khứ hồi)/ngày. Các đường bay Hà Nội/thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng và ngược lại: tổng tầng suất chuyến bay lên 6 chuyến (khứ hồi)/ngày/đường bay.
Các chuyến bay đi các địa phương khác: đường bay Hà Nội/thành phố Hồ Chí Minh đi các địa phương khác mỗi hãng được thực hiện một chuyến (khứ hồi)/ngày/đường bay. Đường bay thành phố Hồ Chí Minh - Côn Đảo và ngược lại 1 chuyến (khứ hồi)/ngày.
Các đường bay giữa các địa phương khác có điểm đi/đến không phải Hà Nội/thành phố Hồ Chí Minh: mỗi hãng được thực hiện 1 chuyến bay (khứ hồi)/ngày.
Trong lĩnh vực đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo, đối với vận tải hành khách nội tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể việc vận chuyển hành khách.
Vận tải hành khách liên tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải cho phép đối với xe tuyến cố định chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp (tối thiểu không nhỏ hơn 1 chuyến/tuyến); xe hợp đồng, xe du lịch chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% theo tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp (tối thiểu không nhỏ hơn 1 xe/đơn vị kinh doanh vận tải).
Lĩnh vực đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tuyến Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh chỉ được khai thác tối đa 3 đôi tàu khách/ngày (3 chuyến Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh và 3 chuyến ngược lại). Các tuyến đường sắt còn lại duy trì mỗi tuyến 1 đôi tàu khách/ngày (1 chuyến đi và 1 chuyến ngược lại).
Đối với lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo, nếu vận tải hành khách nội địa, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định. Còn đối với vận tải hành khách liên tỉnh, tối đa 1 chuyến/tuyến/ngày./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục