Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

17:23' - 13/06/2024
BNEWS Ông Đào Quang Trường vừa được bổ nhiệm lại chức Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 12/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Đào Quang Trường giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Quyết định số 505/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 7/6/2024.

 

*Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 12/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường Phổ thông năng khiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Quyết định số 504/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 12/6/2024.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục