Bộ Nội vụ giảm đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc

17:18' - 26/04/2018
BNEWS Bộ Nội vụ là một trong những đơn vị đi đầu trong sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cho biết, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập”, Bộ Nội vụ là một trong những đơn vị đi đầu trong sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ đã giảm được một đầu mối trực thuộc Bộ là Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tiến hành giải thể các trường bồi dưỡng, các cơ sở giáo dục, đào tạo của Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng, Cục Văn thư - Lưu trữ nhà nước, sáp nhập về Học viện Hành chính Quốc gia và Đại học Nội vụ, số đầu mối giảm từ 8 xuống còn 2 đầu mối.
Theo Thứ trưởng Triệu Văn Cường, việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập nhận được sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức và phù hợp với tình hình, khi sắp xếp không có xáo trộn, quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức được đảm bảo. Những trường hợp không sắp xếp được vẫn được bảo lưu hệ số, đảm bảo các chế độ, chính sách theo đúng quy định.
Bên cạnh việc sắp xếp lại các trường đào tạo, bồi dưỡng, các đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cũng được cơ cấu, sắp xếp lại, phần lớn đều được thu gọn. Nhiều đơn vị đã giảm số lượng phòng, ban chức năng bên trong. Riêng Học viện Hành chính Quốc gia đã sắp xếp lại các đơn vị bên trong, giảm từ 24 xuống còn 17 đơn vị.
“Bộ sẽ đảm bảo yêu cầu giảm tối thiểu 10% biên chế sau sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập”, Thứ trưởng Triệu Văn Cường cho hay./.

>>> Thủ tướng thành lập Tổ công tác về kiểm tra công vụ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục