Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất hai sáng kiến cho năm Chủ tịch ASEAN 2020

10:33' - 19/02/2020
BNEWS Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Bộ đã đề xuất hai sáng kiến cho năm Chủ tịch ASEAN 2020.
Đế xuất xây dựng Khung an ninh lương thực tổng hợp và Kế hoạch hành động chiến lược về an ninh lương thực ASEAN. Ảnh minh họa: TTXVN
Sáng kiến thứ nhất là xây dựng lộ trình chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại khu vực ASEAN giai đoạn 2020 - 2025.
Sáng kiến này đã được Ban thư ký ASEAN gửi cho Nhóm công tác ASEAN về Thủy sản (ASWGFi) góp ý, sửa đổi và bổ sung. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với Ban thư ký ASEAN và ASWGFi xây dựng dự thảo lộ trình chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại khu vực ASEAN giai đoạn 2020 - 2025.
Dự thảo cuối cùng dự kiến sẽ được Cuộc họp ASWGFi lần thứ 27 tại Brunei Darussalam vào tháng 5/2020 xem xét trước khi trình Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm nghiệp ASEAN lần thứ 42 tại Campuchia vào tháng 10/2020 thông qua.
Sáng kiến thứ 2 là xây dựng Khung an ninh lương thực tổng hợp (AIFS) và Kế hoạch hành động chiến lược về an ninh lương thực ASEAN (SPA-FS) giai đoạn 2021 - 2025.
Đề xuất ý tưởng sáng kiến đã được các nước ASEAN thuộc Ban dự trữ an ninh lương thực ASEAN (AFSRB) nhất trí. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với Ban thư ký ASEAN và AFSRB xây dựng dự thảo AIFS và SPA-FS giai đoạn 2021-2025.
Dự thảo cuối cùng về Khung an ninh lương thực tổng hợp và Kế hoạch hành động chiến lược về an ninh lương thực ASEAN giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến sẽ được Cuộc họp lần thứ 40 của AFSRB tại Việt Nam vào tháng 7/2020 xem xét trước khi trình Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm nghiệp ASEAN lần thứ 42 tại Campuchia vào tháng 10/2020 thông qua.
Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất bổ sung một số hoạt động. Đó là, thành lập Mạng lưới kết nối Phát triển sản phẩm ngành nghề nông thôn khối ASEAN theo mô hình mỗi làng, xã một sản phẩm; Hội thảo khoa học quốc tế về khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai và Hội thảo về giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.
Năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng sẽ chủ trì các sự kiện: Hội nghị lần thứ 40 Ban dự trữ an ninh lương thực ASEAN (AFSRB) dự kiến tổ chức từ 6 - 7/7/2020 tại Hà Nội; Hội thảo Tăng cường vai trò của hệ thống khuyến nông ASEAN trong an ninh lương thực thích ứng với biến đổi khí hậu dự kiến tổ chức vào tháng 8/2020 tại thành phố Đà Nẵng;  Hội thảo ASEAN về Phúc lợi động vật và Phát triển chăn nuôi bền vững dự kiến vào quý III/2020 tại tỉnh Đồng Nai; Cuộc họp nhóm công tác về Quản lý kiến thức và đổi mới trong hoạt động phòng chống thiên tai dự kiến vào tháng 3/2020 tại Tp. Hồ Chí Minh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục