Bổ sung vốn Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp

21:00' - 13/07/2017
Bnews Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc bổ sung vốn cho Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp; Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Tháp nộp toàn bộ số tiền thu từ cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo đúng quy định.
Sau khi UBND tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện yêu cầu trên và có quyết định tăng vốn điều lệ cho Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp theo quy định, đồng ý cho phép Bộ Tài chính xuất Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (bằng với số tiền thu từ cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp) để bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp.
UBND tỉnh Đồng Tháp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã từ ngân sách của tỉnh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục